TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 11. december 2019

Allerød Kommune, Natur og Miljø har ændret vilkår i Park og Vejs tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloak af 15. november 2016, således at driftsjournal efter tilladelsen fremsendes til Natur og Miljø i stedet for at blive opbevaret hos Park og Vej for gennemsyn.

Klagefrist: den 8. januar 2020.

Afgørelsen ses herunder.

Clipart Påbud om ændring af vilkår om egenkontrol i tilslutningstilladelse til Park og Vej, Vassingerødvej 2, 3450 Lynge

Påbud om ændring af vilkår om egenkontrol i tilslutningstilladelse til Park og Vej, Vassingerødvej 2, 3450 Lynge