TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 4. marts 2019

Allerød Byråd har den 22. marts 2018 vedtaget lokalplan nr. 2-303B for Plejeboliger ved Poppelvej.

Lokalplanens ikrafttræden medfører, at der hverken retligt eller faktisk må etableres forhold i strid med planens bestemmelser.

Lokalplanen er offentliggjort den 23. marts 2018 og kan påklages til Planklagenævnet indtil den 20. april 2018

Se planen og klagevejledningen i bilag herunder.

Clipart Lokalplan 2-303B plejeboliger ved Poppelvej

Lokalplan 2-303B plejeboliger ved Poppelvej

Clipart Vedtagelsesbrev og klagevejledning - Lokalplan 2-303B plejeboliger ved Poppelvej

Vedtagelsesbrev og klagevejledning - Lokalplan 2-303B plejeboliger ved Poppelvej