Vil du som virksomhedsleder være vært for et besøg på jeres virksomhed?

Formålet er at styrke relationen og dialogen, samt at vi hører, hvad der er vigtigt for jer i forhold til at drive virksomhed i kommunen, hvad I har af forventninger til kommunen og at drøfte mulige fremtidige samarbejdsflader.

Virksomhedsbesøgene har typisk karakter af et kaffemøde af ca. 1 times varighed, gerne kombineret med en rundvisning på virksomheden.