TILLADELSER OG AFGØRELSER HØRINGSSIDE

Opdateret: 7. november 2019

Landzonetilladelse til carport/garage og læskur på Sørupgårdsvej 12.

Allerød Kommune har i henhold til Planlovens § 35, stk. 1 givet tilladelse til carport/garage og læskur. Ejendommen er beliggende matr.nr. 5f Kollerød By, Lynge.

Afgørelsen kan jf. Planlovens §§ 58 og 60 påklages indtil 5. december 2019. En klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af https://naevneneshus.dk/

Du kan læse den fulde tilladelse ved at klikke på den grønne boks nedenfor.