TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 4. marts 2019

Allerød Kommune har i henhold varmeforsyningsloven (LBK nr. 523 af 22. maj 2017) samt projektbekendtgørelsen (BEK nr. 825 af 24. juni 2016) afslået ansøgning om opførsel af et nyt biomassebaseret fjernvarmeværk i Farremosen.

Afgørelsen kan jf. varmeforsyningslovens § 26 og projektbekendtgørelsens § 31 påklages til Energiklagenævnet indtil 8. maj. Klagevejledning m.m. kan findes på Energiklagenævnets hjemmeside: www.ekn.dk (http://www.ekn.dk/klagebehandling).

Se det fulde afslag i bilag herunder.

Clipart Afslag på projektansøgning af 16. juni 2017 - Nyt biomasseværk i Farremosen

Afslag på projektansøgning af 16. juni 2017 - Nyt biomasseværk i Farremosen