Billede

Skoler

Indskrivning til skole sker ved henvendelse på dit barns distrikt skole.  

Du kan finde hvilket skoledistrikt du tilhører under Vores skoledistrikter. Hvis du ønsker, at dit barn skal optages på en anden skole end den distriksskole, du ud fra din adresse hører til, skal du rette henvendelse til den pågældende skole.

Reglerne om frit skolevalg giver mulighed for frit at vælge skole både i og uden for kommunen, hvis der er plads på skolen.

Udskrivning af skole sker ved henvendelse på dit barns distriktsskole.

SFO og Klub

Indskrivning og udskrivning til SFO og Klub sker via den digitale pladsanvisning.

Du skal skrive dit barn op til børnehaveklasse med start i 2018/2019 via webindskrivning (du skal bruge dit NEM-ID).

Det er obligatorisk at børn starter i skole i det år, hvor barnet fylder 6. Det betyder at det er følgende børn der skal indskrives til børnehaveklasse:

 • Børn der er født i 2012
 • Børn der er født i 2011 og endnu ikke går i børnehaveklasse
 • Børn der fylder 5 år inden 1. oktober 2018, kan også optages i børnehaveklasse. Forældrene skal i dette tilfælde tage kontakt direkte til distriktsskolen.

I Allerød Kommune skal alle børn overgå til mini-SFO i foråret, samme år hvor barnet skal starte i børnehaveklasse.

Hvornår dit barn skal rykke tilrettelægges af daginstitutions- og SFO-lederne. Du får besked i slutningen af januar, hvornår dit barn skal starte i mini-SFO.

Børn der skal begynde i specialskole fortsætter i børnehaven indtil 31. juli 2018, alle andre børn udmeldes automatisk af børnehaven senest den 30. april 2018.

Hvis dit barn skal gå i privatskole uden SFO, skal du søge om dispensation til, at dit barn kan blive i børnehave indtil 31. juli 2018.

Ansøgning sendes til Skole og Dagtilbud, skoleogdagtilbud@alleroed.dk.

Folkeskoleloven giver Allerød Byråd mulighed for at godkende forældres ønske om at udsætte barnets skolestart, hvis det vurderes at barnets udvikling er væsentlig forsinket.

Udsættelse af skolestart bliver vurderet i samråd med barnets daginstitution og Forvaltningen.  Hvis det bliver imødekommet, skal der efterfølgende udarbejdes en konkret handlingsplan.

I folderen "Udsat skolestart" kan du læse mere om hvordan en ansøgning behandles og du ansøger ved hjælp af "Ansøgning om udsat skolestart".

Du skal sende din ansøgning om udsat skolestart til skoleogdagtilbud@alleroed.dk, ansøgningsfristen er 20. november 2017.

SFO

Du kan tilmelde dit barn en SFO (skolefritidsordning), når barnet bliver tilmeldt skolen. Tilmelding foregår på den enkelte skole, og skolen giver besked, når dit barn kan blive optaget.

Børn, der er optaget i skolefritidsordningen overgår til fritidsklub 1. marts, det år de går i 3. klasse. 

Klub

Du skriver dit barn op ved at kontakte den klub, dit barn gerne vil gå i, klubben giver dig besked, når der er en ledig plads.

 • Fritidsklubber er for børn fra ultimo 3. klasse. 
 • Ungdomsklubber er for unge fra 7. klasse til 18 år.

Udmeldelse af SFO og Klub sker via Den digitale pladsanvisning.

Allerød og Hillerød samarbejder om et 10. klasses-tilbud som ligger på Nordre Jernbanevej 6 i Hillerød. Du kan læse mere om skolen og finde kontaktoplysninger på skolens egen hjemmeside.

Reglerne om frit skolevalg betyder at du selv må vælge, hvor du eller dit barn vil gå i 10. klasse, ret til befordring gælder dog ikke, hvis du vælger et andet 10. klasses-tilbud.

Ansøgning om skolebuskort
Der er lavet aftale om at skolen skal bestille skolebuskort til elever fra Allerød Kommune, som er optaget på 10. klasse på Nordre Jernbanevej 6, 3400 Hillerød for skoleåret 2018/2019, derfor sker ansøgningen direkte på skolen.

 

 

Almindelig specialpædagogisk bistand er et tilbud til skolebørn med indlæringsvanskeligheder og børn, der på grund af adfærdsproblemer eller psykiske vanskeligheder har svært ved at indgå i et almindeligt undervisningsmiljø.

Undervisningen foregår på barnets folkeskole og gennemføres dels som støtte i den almindelige klasseundervisning og dels som undervisning på små hold.

 

Specialpædagogisk bistand er et tilbud om særligt tilrettelagt undervisning for handicappede børn.

Undervisningen tilgodeser den enkeltes behov.

Undervisningen foregår på Maglebjergskolen og Centerklasserne på Skovvangskolen. 

 

Kommunens 2 specialskoler er tilbud til elever, der på grund af psykiske og personlige problemer har vanskeligt ved at fungere i et almindeligt skolemiljø.

 • Kongevejsskolen
 • Maglebjergskolen

 

 

 

 

 

 

 

Alle adresser i kommunen hører til et særligt skoledistrikt. Hvis du vælger at dit barn skal gå på en anden skole, end den I hører til, kan du ikke søge om at få betalt transport, det såkaldte fri befordring.

Du kan søge om fri befordring, hvis barnet:

 • Går i børnehaveklasse -3. klasse og har længere end 2,5 km til skole.
 • Går i 4.-6 klasse og har længere end 6 km til skole.
 • Går i 7. - 9. klasse og har længere end 7 km til skole.
 • Går i 10. klasse og har længere end 9 km til skole.

Børn med kortere vej til skole, men hvor der skal tages hensyn til barnets sikkerhed i trafikken, kan også søge fri befordring.

Hvis du ønsker at få undersøgt mulighederne for at opnå befordring på grundlag af reglerne om farlig skolevej, skal du skrive til Skole & Dagtilbud for at få den konkrete sag vurderet.

 

Hvis dit barn skal gå på privatskole, eller vælger undervisning fra en efterskole, husholdningsskole, håndarbejdsskole eller ungdomshøjskole, skal du betale skolens egen takst og du kan ikke søge yderligere tilskud til dette fra Allerød Kommune.

SFO i Allerød Kommune har lukket på følgende dage i 2018:

 • Mellem jul og nytår
 • Mandag, tirsdag og onsdag inden Skærtorsdag
 • Fredag efter Kristi Himmelfartsdag
 • 5. juni
 • Uge 29

Ferieplaner

Folkeskoleloven

Vores kvalitetsrapporter

Beskrivelse af specialtilbud i Allerød kommune 2018