Billede

Allerød Kommune tilbyder skolegang fra 0. klasse (børnehaveklasse) til og med 10. klasse.

Reglerne om frit skolevalg betyder, at du frit kan vælge en skole, både i og uden for kommunen, hvis der er plads på skolen.

Udmeldelse kan ske via digital pladsanvisning med 1 måneds varsel til den 15. eller sidste hverdag i måneden

Kontakt herudover den skole du ønsker dit barn skal gå på og hør nærmere om både indskrivning og udmeldelse.

Du skal skrive dit barn op til 0. klasse (børnehaveklasse), hvis:

  • Barnet er født i 2011.
  • Barnet er født i 2010 og endnu ikke går børnehaveklasse.

Hvis dit barn fylder 6 år inden 1. oktober 2017, kan du som forælder stadig ønske at barnet skrives op til børnehaveklasse. Henvendelse sker direkte til skolen.

Hvis dit barns udvikling taler imod skolestart i det kalenderår, det fylder 6 år, er der mulighed for at søge om udsat skolestart.

Udsættelse af skolestart bliver vurderet i samråd med daginstitutionen og Forvaltningen.  Hvis det bliver imødekommet, skal der efterfølgende udarbejdes en handlingsplan. I folderen "Udsat skolestart" kan du læse mere om hvad der gælder, ved udsat skolestart.

Du skal sende ansøgning om udsat skolestart til skoleogdagtilbud@alleroed.dk hvis du vil ansøge om udsat skolestart for dit barn.

Allerød og Hillerød samarbejder om et 10. klasses-tilbud som ligger på Nordre Jernbanevej 6 i Hillerød. Du kan læse mere om skolen og finde kontaktoplysninger på skolens egen hjemmeside.

Reglerne om frit skolevalg betyder at du selv må vælge, hvor du eller dit barn vil gå i 10. klasse, ret til befordring gælder dog ikke, hvis du vælger et andet 10. klasses-tilbud.

SFO

Du kan tilmelde dit barn en SFO (skolefritidsordning), når barnet bliver tilmeldt skolen. Tilmelding foregår på den enkelte skole, og skolen giver besked, når dit barn kan blive optaget.

Børn, der er optaget i skolefritidsordningen overgår til fritidsklub 1. marts, det år de går i 3. klasse. 

Klub

Du skriver dit barn op ved at kontakte den klub, dit barn gerne vil gå i, klubben giver dig besked, når der er en ledig plads.

  • Fritidsklubber er for børn fra ultimo 3. klasse. 
  • Ungdomsklubber er for unge fra 7. klasse til 18 år.

Udmeldelse af SFO og Klub sker via Den digitale pladsanvisning.

 

Almindelig specialpædagogisk bistand er et tilbud til skolebørn med indlæringsvanskeligheder og børn, der på grund af adfærdsproblemer eller psykiske vanskeligheder har svært ved at indgå i et almindeligt undervisningsmiljø.

Undervisningen foregår på barnets folkeskole og gennemføres dels som støtte i den almindelige klasseundervisning og dels som undervisning på små hold.

 

Specialpædagogisk bistand er et tilbud om særligt tilrettelagt undervisning for handicappede børn.

Undervisningen tilgodeser den enkeltes behov.

Undervisningen foregår på Maglebjergskolen og Centerklasserne på Skovvangskolen. 

 

Kommunens 2 specialskoler er tilbud til elever, der på grund af psykiske og personlige problemer har vanskeligt ved at fungere i et almindeligt skolemiljø.

  • Kongevejsskolen
  • Maglebjergskolen

 

 

 

 

 

 

 

Alle adresser i kommunen hører til et særligt skoledistrikt. Hvis du vælger at dit barn skal gå på en anden skole, end den I hører til, kan du ikke søge om at få betalt transport, det såkaldte fri befordring.

Du kan søge om fri befordring, hvis barnet:

  • Går i børnehaveklasse -3. klasse og har længere end 2,5 km til skole.
  • Går i 4.-6 klasse og har længere end 6 km til skole.
  • Går i 7. - 9. klasse og har længere end 7 km til skole.
  • Går i 10. klasse og har længere end 9 km til skole.

Børn med kortere vej til skole, men hvor der skal tages hensyn til barnets sikkerhed i trafikken, kan også søge fri befordring.

Hvis du ønsker at få undersøgt mulighederne for at opnå befordring på grundlag af reglerne om farlig skolevej, skal du skrive til Skole & Dagtilbud for at få den konkrete sag vurderet.

 

Hvis dit barn skal gå på privatskole, eller vælger undervisning fra en efterskole, husholdningsskole, håndarbejdsskole eller ungdomshøjskole, skal du betale skolens egen takst og du kan ikke søge yderligere tilskud til dette fra Allerød Kommune.

Ferieplaner

Folkeskoleloven

Vores kvalitetsrapporter