Billede

Skoler

Indskrivning til skole sker ved henvendelse på dit barns distrikt skole.  

Du kan finde hvilket skoledistrikt du tilhører under Vores skoledistrikter. Hvis du ønsker, at dit barn skal optages på en anden skole end den distriksskole, du ud fra din adresse hører til, skal du rette henvendelse til den pågældende skole.

Reglerne om frit skolevalg giver mulighed for frit at vælge skole både i og uden for kommunen, hvis der er plads på skolen.

Udskrivning af skole sker ved henvendelse på dit barns distriktsskole.

SFO og Klub

Indskrivning og udskrivning til SFO og Klub sker via den digitale pladsanvisning.

Deadline til indskrivning d. 20. november 2018

Du skriver dit barn op til børnehaveklasse med start i 2019/2020 ved at klikke på dette link:

Webindskrivning (du skal bruge dit NEM-ID).

Har du brug for hjælp, kan du kontakte Skole og Dagtilbud på tlf. 48 10 01 22.

Det er obligatorisk, at børn starter i skole i det år, hvor barnet fylder 6. Det betyder at det er følgende børn der skal indskrives til børnehaveklasse:

 • Børn der er født i 2013
 • Børn der er født i 2012 og endnu ikke går i børnehaveklasse
 • Børn der fylder 5 år inden 1. oktober 2019, kan også optages i børnehaveklasse. Forældrene skal i dette tilfælde tage kontakt direkte til distriktsskolen.

Informationsmøder om børnehaveklasseindskrivning og mini-SFO

Skolerne holder informationsmøder om børnehaveklasseindskrivning og mini-SFO for forældre til elever i kommende børnehaveklasser 2019/2020  - se i afsnittet længere nede herom.

I Allerød Kommune skal alle børn overgå til mini-SFO i foråret, samme år hvor barnet skal starte i børnehaveklasse. Læs mere om beslutningen herom her.

Hvornår dit barn skal rykke tilrettelægges af daginstitutions- og SFO-lederne. Du får besked i slutningen af januar 2019 om, hvornår dit barn skal starte i mini-SFO.

Børn, der skal starte i børnehaveklasse udmeldes automatisk af børnehaven senest den 30. april 2019.

Dispensation til forlængelse i børnehaven, skal søges hvis:

 • Dit barn skal gå i privatskole uden SFO. Søg om dispensation til, at dit barn kan blive i børnehave indtil 31. juli 2019.
 • For børn, der ikke skal starte i almen skoletilbud skal der laves en særlig aftale. Der kan søges dispensation til, at barnet kan forblive i børnehaven indtil 31. juli 2019

Ansøgning sendes til Skole og Dagtilbud, skoleogdagtilbud@alleroed.dk.

Informationsmøder om børnehaveklasseindskrivning og mini-SFO

Skolerne holder informationsmøder om børnehaveklasseindskrivning og mini-SFO for forældre til elever i kommende børnehaveklasser 2019/2020  - se i afsnittet længere nede herom.

Skolerne holder informationsmøder om børnehaveklasseindskrivning og mini-SFO for forældre til elever i kommende børnehaveklasser 2019/2020 på følgende dage:

Kratbjergskolen - mandag den 12. november 2018 kl. 17.30 – 19.30
www.kratbjergskolen.dk. Mødet starter på afdelingen Ravnsholt og slutter af på afdelingen Engholm

Blovstrød Skole - mandag den 05. november 2018 kl. 17.00 – 18.30
www.blovstroedskole.dk

Lillevang Skole - onsdag den 07. november 2018 kl. 17.00 – 18.30
www.lillevangskole.dk

Lynge Skole - tirsdag den 6. november 2018 kl. 18.30 – 20.30
www.lyngeskole.dk

Se mere om skolernes informationsmøder på skolernes hjemmesider.

Folkeskoleloven giver Allerød Byråd mulighed for at godkende forældres ønske om at udsætte barnets skolestart, hvis det vurderes at barnets udvikling er væsentlig forsinket.

Udsættelse af skolestart bliver vurderet i samråd med barnets daginstitution og skoleleder. Der skal foreligge en konkret handlingsplan udarbejdet af daginstitution med ansøgning. 

Du ansøger ved hjælp af skemaet "Ansøgning om udsat skolestart".

Du skal sende din ansøgning om udsat skolestart til skoleogdagtilbud@alleroed.dk, ansøgningsfristen er 27. november 2018.

I folderen "Udsat skolestart" kan du læse mere om, hvordan en ansøgning behandles.

SFO

Du kan tilmelde dit barn en SFO (skolefritidsordning), når barnet bliver tilmeldt skolen. Tilmelding foregår på den enkelte skole, og skolen giver besked, når dit barn kan blive optaget.

Børn, der er optaget i skolefritidsordningen overgår til fritidsklub 1. marts, det år de går i 3. klasse. 

Klub

Du skriver dit barn op ved at kontakte den klub, dit barn gerne vil gå i, klubben giver dig besked, når der er en ledig plads.

 • Fritidsklubber er for børn fra ultimo 3. klasse. 
 • Ungdomsklubber er for unge fra 7. klasse til 18 år.

Udmeldelse af SFO og Klub sker via Den digitale pladsanvisning.

Allerød og Hillerød samarbejder om et 10. klasses-tilbud som ligger på Nordre Jernbanevej 6 i Hillerød. Du kan læse mere om skolen og finde kontaktoplysninger på skolens egen hjemmeside.

Reglerne om frit skolevalg betyder at du selv må vælge, hvor du eller dit barn vil gå i 10. klasse, ret til befordring gælder dog ikke, hvis du vælger et andet 10. klasses-tilbud.

Ansøgning om skolebuskort
Der er lavet aftale om at skolen skal bestille skolebuskort til elever fra Allerød Kommune, som er optaget på 10. klasse på Nordre Jernbanevej 6, 3400 Hillerød for skoleåret 2018/2019, derfor sker ansøgningen direkte på skolen.

Almindelig specialpædagogisk bistand 

Almindelig specialpædagogisk bistand er et tilbud til skolebørn med indlæringsvanskeligheder og børn, der på grund af adfærdsproblemer eller psykiske vanskeligheder har svært ved at indgå i et almindeligt undervisningsmiljø.

Undervisningen foregår på barnets folkeskole og gennemføres dels som støtte i den almindelige klasseundervisning og dels som undervisning på små hold.

Specialpædagogisk bistand

Specialpædagogisk bistand er et tilbud om særligt tilrettelagt undervisning for handicappede børn.

Undervisningen tilgodeser den enkeltes behov. og foregår på Maglebjergskolen og Centerklasserne på Skovvangskolen. 

Specialskoler

Kommunens 2 specialskoler er tilbud til elever, der på grund af psykiske og personlige problemer har vanskeligt ved at fungere i et almindeligt skolemiljø.

 • Kongevejsskolen
 • Maglebjergskolen

Alle adresser i kommunen hører til et særligt skoledistrikt. Hvis du vælger at dit barn skal gå på en anden skole, end den I hører til, kan du ikke søge om at få betalt transport, det såkaldte fri befordring.

Du kan søge om fri befordring, hvis barnet:

 • Går i børnehaveklasse -3. klasse og har længere end 2,5 km til skole.
 • Går i 4.-6 klasse og har længere end 6 km til skole.
 • Går i 7. - 9. klasse og har længere end 7 km til skole.
 • Går i 10. klasse og har længere end 9 km til skole.

Børn med kortere vej til skole, men hvor der skal tages hensyn til barnets sikkerhed i trafikken, kan også søge fri befordring.

Hvis du ønsker at få undersøgt mulighederne for at opnå befordring på grundlag af reglerne om farlig skolevej, skal du skrive til Skole & Dagtilbud for at få den konkrete sag vurderet.

Hvis dit barn skal gå på privatskole, eller vælger undervisning fra en efterskole, husholdningsskole, håndarbejdsskole eller ungdomshøjskole, skal du betale skolens egen takst og du kan ikke søge yderligere tilskud til dette fra Allerød Kommune.

SFO i Allerød Kommune har lukket på følgende dage i 2018 og 2019:

 • Mellem jul og nytår
 • Mandag, tirsdag og onsdag inden Skærtorsdag
 • Fredag efter Kristi Himmelfartsdag
 • 5. juni
 • Uge 29

Ferieplan 2018-19

Ferieplan 2019-20

Folkeskoleloven

Vores kvalitetsrapporter

Beskrivelse af specialtilbud i Allerød kommune 2018