Billede

Skoler

Indskrivning til skole sker ved henvendelse på dit barns distrikt skole.  

Du kan finde hvilket skoledistrikt du tilhører under Vores skoledistrikter. Hvis du ønsker, at dit barn skal optages på en anden skole end den distriksskole, du ud fra din adresse hører til, skal du rette henvendelse til den pågældende skole.

Reglerne om frit skolevalg giver mulighed for frit at vælge skole både i og uden for kommunen, hvis der er plads på skolen.

Udskrivning af skole sker ved henvendelse på dit barns distriktsskole.

SFO og Klub

Indskrivning og udskrivning til SFO og Klub sker via den digitale pladsanvisning.

Deadline til indskrivning d. 20. november 2018

Du skriver dit barn op til børnehaveklasse med start i 2019/20 ved at klikke på dette link:

Webindskrivning (du skal bruge dit NEM-ID).

Har du brug for hjælp, kan du kontakte Skole og Dagtilbud på tlf. 48 10 01 22.

Det er obligatorisk, at børn starter i skole i det år, hvor barnet fylder 6. Det betyder at det er følgende børn der skal indskrives til børnehaveklasse:

 • Børn der er født i 2013
 • Børn der er født i 2012 og endnu ikke går i børnehaveklasse
 • Børn der fylder 5 år inden 1. oktober 2019, kan også optages i børnehaveklasse. Forældrene skal i dette tilfælde tage kontakt direkte til distriktsskolen.

Informationsmøder om børnehaveklasseindskrivning og mini-SFO

Skolerne holder informationsmøder om børnehaveklasseindskrivning og mini-SFO for forældre til elever i kommende børnehaveklasser 2019/20  - se i afsnittet længere nede herom.

I Allerød Kommune skal alle børn overgå til mini-SFO i foråret, samme år hvor barnet skal starte i børnehaveklasse. Læs mere om beslutningen herom her.

Hvornår dit barn skal rykke tilrettelægges af daginstitutions- og SFO-lederne. Du får besked i slutningen af januar 2019 om, hvornår dit barn skal starte i mini-SFO.

Børn, der skal starte i børnehaveklasse udmeldes automatisk af børnehaven senest den 30. april 2019.

Dispensation til forlængelse i børnehaven, skal søges hvis:

 • Dit barn skal gå i privatskole uden SFO. Søg om dispensation til, at dit barn kan blive i børnehave indtil 31. juli 2019.
 • For børn, der ikke skal starte i almen skoletilbud skal der laves en særlig aftale. Der kan søges dispensation til, at barnet kan forblive i børnehaven indtil 31. juli 2019

Ansøgning sendes til Skole og Dagtilbud, skoleogdagtilbud@alleroed.dk.

Informationsmøder om børnehaveklasseindskrivning og mini-SFO

Skolerne holder informationsmøder om børnehaveklasseindskrivning og mini-SFO for forældre til elever i kommende børnehaveklasser 2019/20  - se i afsnittet længere nede herom.

Skolerne holder informationsmøder om børnehaveklasseindskrivning og mini-SFO for forældre til elever i kommende børnehaveklasser 2019/20 på følgende dage:

Kratbjergskolen - mandag den 12. november 2018 kl. 17.30 – 19.30
www.kratbjergskolen.dk. Mødet starter på afdelingen Ravnsholt og slutter af på afdelingen Engholm

Blovstrød Skole - mandag den 05. november 2018 kl. 17.00 – 18.30
www.blovstroedskole.dk

Lillevang Skole - onsdag den 07. november 2018 kl. 17.00 – 18.30
www.lillevangskole.dk

Lynge Skole - tirsdag den 6. november 2018 kl. 18.30 – 20.30
www.lyngeskole.dk

Se mere om skolernes informationsmøder på skolernes hjemmesider.

Folkeskoleloven giver Allerød Byråd mulighed for at godkende forældres ønske om at udsætte barnets skolestart, hvis det vurderes at barnets udvikling er væsentlig forsinket.

Udsættelse af skolestart bliver vurderet i samråd med barnets daginstitution og skoleleder. Der skal foreligge en konkret handlingsplan udarbejdet af daginstitution med ansøgning. 

Du ansøger ved hjælp af skemaet "Ansøgning om udsat skolestart".

Du skal sende din ansøgning om udsat skolestart til skoleogdagtilbud@alleroed.dk, ansøgningsfristen er 27. november 2018.

I folderen "Udsat skolestart" kan du læse mere om, hvordan en ansøgning behandles.

SFO

Du kan tilmelde dit barn en SFO (skolefritidsordning), når barnet bliver tilmeldt skolen. Tilmelding foregår på den enkelte skole, og skolen giver besked, når dit barn kan blive optaget.

Børn, der er optaget i skolefritidsordningen overgår til fritidsklub 1. marts, det år de går i 3. klasse. 

Klub

Du skriver dit barn op ved at kontakte den klub, dit barn gerne vil gå i, klubben giver dig besked, når der er en ledig plads.

 • Fritidsklubber er for børn fra ultimo 3. klasse. 
 • Ungdomsklubber er for unge fra 7. klasse til 18 år.

Udmeldelse af SFO og Klub sker via Den digitale pladsanvisning.

NB! Der er én måneds opsigelsesvarsel til den 15. eller 30./31. i måneden.

Allerød og Hillerød samarbejder om et 10. klasses-tilbud som ligger på Nordre Jernbanevej 6 i Hillerød. Du kan læse mere om skolen og finde kontaktoplysninger på skolens egen hjemmeside.

Reglerne om frit skolevalg betyder at du selv må vælge, hvor du eller dit barn vil gå i 10. klasse, ret til befordring gælder dog ikke, hvis du vælger et andet 10. klasses-tilbud.

Ansøgning om skolebuskort
Der er lavet aftale om at skolen skal bestille skolebuskort til elever fra Allerød Kommune, som er optaget på 10. klasse på Nordre Jernbanevej 6, 3400 Hillerød for skoleåret 2018/19, derfor sker ansøgningen direkte på skolen.

Allerød Kommune tilbyder modersmålsundervisning til elever fra 0. til 9. klasse. Tilbuddet er til alle børn fra:

Modersmålsundervisning er et tilbud, men når forældrene først har tilmeldt deres barn forventes det, at undervisningen følges hele året.

Man kan kun tilmeldes til undervisning i ét sprog – som aktivt bruges i hjemmet.

Du kan søge om undervisning til dit barn ved at udfylde et tilmeldingsskema og sende det til skoleogdagtilbud@alleroed.dk

Ansøg om modersmålsundervisning 

Ansøgningsfrist for tilmeldinger til undervisning d. 11. marts 2019. Tilmeldingsfristen skal være overholdt.

Der skal være mindst 12 tilmeldte elever, for at et hold kan oprettes i Allerød Kommune. Hvis holdet ikke kan oprettes i kommunen, kan kommunen henvise til modersmålsundervisning i andre kommuner.

Der ydes befordring til elever, der bor i Allerød Kommune, men modtager modersmålsundervisning i en anden kommune.

Bekendtgørelse om folkeskolens modersmålsundervisning

 

Alle adresser i kommunen hører til et særligt skoledistrikt. Hvis du vælger at dit barn skal gå på en anden skole, end den I hører til, kan du ikke søge om at få betalt transport, det såkaldte fri befordring.

Du kan søge om fri befordring, hvis barnet:

 • Går i børnehaveklasse -3. klasse og har længere end 2,5 km til skole.
 • Går i 4.-6 klasse og har længere end 6 km til skole.
 • Går i 7. - 9. klasse og har længere end 7 km til skole.
 • Går i 10. klasse og har længere end 9 km til skole.

Børn med kortere vej til skole, men hvor der skal tages hensyn til barnets sikkerhed i trafikken, kan også søge fri befordring.

Hvis du ønsker at få undersøgt mulighederne for at opnå befordring på grundlag af reglerne om farlig skolevej, skal du skrive til Skole & Dagtilbud for at få den konkrete sag vurderet.

SFO i Allerød Kommune har lukket på følgende dage i 2019:

 • Mellem jul og nytår
 • Mandag, tirsdag og onsdag inden Skærtorsdag
 • Fredag efter Kristi Himmelfartsdag
 • 5. juni
 • Uge 29

Allerød kommune har oprettet et nyt lærings- og trivselstilbud, kaldet ’Skole-hjem kursus’, som henvender sig til familier, lærere/skolepædagoger og elever 6-15 år, der ønsker at indgå i et udvidet skole-hjem-samarbejde. På et kursus deltager forældre og barn 12 formiddage, hvor der arbejdes aktivt ind i de ønskede forandringer for barnets skoletrivsel – efter mål opstillet i fællesskab mellem skole og hjem. Læs mere i denne pjece 

Ferieplan 2018-19

Ferieplan 2019-20

Folkeskoleloven

Vores kvalitetsrapporter

Beskrivelse af specialtilbud i Allerød kommune 2018