TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 4. marts 2019

Allerød Kommune har i henhold til Planlovens § 35. stk. 1 givet tilladelse til læskur. Ejendommen er beliggende Matr. nr. 1b Lynge By, Lynge.

Afgørelsen kan jf. Planlovens §§ 58 og 60 påklages indtil 30. maj 2018. En klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk

 

Clipart Landzonetilladelse Svanevej 7

Landzonetilladelse Svanevej 7