TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 4. marts 2019

Allerød Kommune godkender hermed udlægget af en privat fællesvej på matr.nr.
11f Vassingerød By, Uggeløse. 
 

Se den fulde afgørelse i bilag herunder.

Clipart Afgørelse vedrørende vejudlæg og vejprojekt i Erhvervsområde Farremosen

Afgørelse vedrørende vejudlæg og vejprojekt i Erhvervsområde Farremosen

Clipart Kortudsnit

Kortudsnit