TILLADELSER OG AFGØRELSER HØRINGSSIDE

Opdateret: 4. marts 2019

Allerød Kommune godkender hermed udlægget af en privat fællesvej på matr.nr.
11f Vassingerød By, Uggeløse. 
 

Se den fulde afgørelse i bilag herunder.