TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 20. maj 2019

Allerød Kommune har i henhold til Planlovens § 35, stk. 1 og § 19, stk. 1 givet midlertidig tilladelse og dispensation til telthal. Ejendommen er beliggende 3a Lynge By, Lynge

Afgørelsen kan jf. Planlovens §§ 58 og 60 påklages indtil den 17. juni 2019. En klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link på forsiden af https://naevneneshus.dk/

Clipart Landzonetilladelse og dispensation

Landzonetilladelse og dispensation