TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 4. marts 2019

Landzonetilladelse til udvidelse af udhus på Lyngevej 216

Allerød Kommune har i henhold til Planlovens § 35. stk. 1 givet tilladelse til udvidelse af udhus. Ejendommen er beliggende, Matr. nr.3t, Lynge By, Lynge

Afgørelsen kan jf. Planlovens §§ 58 og 60 påklages indtil den 15. januar 2019. En klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk

Se den fulde tilladelse i bilag herunder.

Clipart Landzonetilladelse Lyngevej 216

Landzonetilladelse Lyngevej 216