Såkaldte Kapitel 5-virksomheder eller listevirksomheder skal have en miljøgodkendelse.

Læs herunder om hvem, der skal miljøgodkendes, og hvordan du får en godkendelse.

Du må ikke sætte din vikrsomhed i drift, før du har en miljøgodkendelse.

Ansøgningen, som du udfylder elektronisk på Byg og Miljø, www.bygogmiljoe.dk, skal indeholde oplysninger om blandt andet:

  • Virksomhedens placering, indretning og produktion.
  • Affaldsproduktion, -typer og –mængde.
  • Brugen af renere teknologi.
  • Spildevand, indhold af stoffer og mængde.
  • Forurening til luften fra for eksempel ventilationsanlæg og afkast.
  • Forventet støj fra virksomheden.

Du kan få mere hjælp til din ansøgning på Miljøstyrelsens hjemmeside

For at fremme sagsbehandlingen anbefaler vi, at I kontakter Natur & Miljø-afdelingen så tidligt i planlægningsforløbet som muligt.

Vi kan orientere om relevante love og regler, og vejlede og svare på konkrete spørgsmål i forbindelse med ansøgningen f.eks. viden om renere teknologi og forureningsbegrænsning.