TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv

Opdateret: 8. oktober 2019

Landzonetilladelse til to varereolsystemer på Sortemosevej 14.

Allerød Kommune har i henhold til Planlovens § 35, stk. 1 givet tilladelse til to varereoler. Ejendommen er beliggende matr.nr. 6y Blovstrød By, Blovstrød.

Afgørelsen kan jf. Planlovens §§ 58 og 60 påklages indtil 5. november 2019. En klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af https://naevneneshus.dk/

Du kan læse den fulde tilladelse ved at klikke på den grønne boks nedenfor.

Clipart Landzonetilladelse Sortemosevej 14

Landzonetilladelse Sortemosevej 14