TILLADELSER OG AFGØRELSER HØRINGSSIDE

Opdateret: 4. marts 2019

Allerød Kommune har i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1 givet tilladelse til udledning af separatkloakeret regnvand til Søgrøften. Vandet ledes gennem et renoveret bassin beliggende ved Lillerød Renseanlæg på matrikel 3ba, Lillerød By, Lillerød.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet indtil den 1. marts 2019. En klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk

Se den fulde tilladelse og ansøgning herunder.