TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 4. marts 2019

Allerød Kommune har i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1 givet tilladelse til udledning af separatkloakeret regnvand til Søgrøften. Vandet ledes gennem et renoveret bassin beliggende ved Lillerød Renseanlæg på matrikel 3ba, Lillerød By, Lillerød.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet indtil den 1. marts 2019. En klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk

Se den fulde tilladelse og ansøgning herunder.

Clipart Ansøgning om udledning til Søgrøften

Ansøgning om udledning til Søgrøften

Clipart Udledningstilladelse til Søgrøften

Udledningstilladelse til Søgrøften