TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv

Opdateret: 4. marts 2019

Landzonetilladelse og dispensation fra lokalplan til udstykning og boliger i overflødiggjort landbrugsbygning på Kollerød Bygade 13-15 Brønshøjgaard

Allerød Kommune har i henhold til Planlovens § 19, stk. 1 og § 35. stk. 1 givet tilladelse til udstykning og boliger i overflødiggjort landbrugsbygning. Ejendommen er beliggende, Matr. nr. 5d, Kollerød By, Lynge.

Afgørelsen kan jf. Planlovens §§ 58 og 60 påklages indtil den 28. december 2018. En klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk

Du kan læe den fulde tilladelse ved at klikke på den grønne boks nedenfor.

Clipart Landzonetilladelse og dispensation fra lokalplan - Kollerød Bygade 13

Landzonetilladelse og dispensation fra lokalplan - Kollerød Bygade 13