TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 16. september 2019

Norrecco A/S har søgt om tilladelse til tilkørsel og omlastning af genanvendeligt affald fra de kommunale indsamlinger i Rudersdal, Hørsholm og Allerød kommuner på virksomhedens anlæg på Stensøvej 2, 3540 Lynge.

Allerød Kommune vurderer at aktiviteten kan foregå inden for rammerne af den eksisterende godkendelse. Virksomhedens godkendelse skal derfor ikke revideres som følge af aktiviteten.

Klagefrist: senest den 14. oktober 2019.

Afgørelsen ses herunder.

Clipart Afgørelse om godkendelsespligt for omlastning af affald

Afgørelse om godkendelsespligt for omlastning af affald