TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv

Opdateret: 4. marts 2019

Allerød Kommune har i henhold til Planlovens § 35. stk. 1 givet tilladelse til skur. Ejendommen er beliggende Matr. nr. 8ac Vassingerød By, Uggeløse.

Afgørelsen kan jf. Planlovens §§ 58 og 60 påklages indtil 28. september 2018. En klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk

Du kan læse den fulde tilladelse ved at klikke på den grønne boks nedenfor.

Clipart Landzonetilladelse til skur

Landzonetilladelse til skur