TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 10. oktober 2019

Landzonetilladelse til biocover og container på Uggeløse Bygade 97.

Allerød Kommune har i henhold til Planlovens § 35, stk. 1 givet tilladelse til udlæg af biocover og container. Projektet udføres på matr.nr. 4a Uggeløse By, Uggeløse.

Afgørelsen kan jf. Planlovens §§ 58 og 60 påklages indtil 7. november 2019. En klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af https://naevneneshus.dk

Du kan læse den fulde tilladelse ved at klikke på den grønne boks nedenfor.

Clipart Landzonetilladelse Uggeløse Bygade 97

Landzonetilladelse Uggeløse Bygade 97