TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 21. august 2019

Allerød Kommune har i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3 givet tilladelse til tilslutning af spildevand fra YX Truck på Bøgeholm Alle 1, 3450 Allerød, matr. nr. 11a, Vassingerød By, Uggeløse til NOVAFOS A/S regnvandsledning.

Kan ikke påklages.

Tilladelsen indeholder vilkår om rensning og forsinkelse og vilkår for virksomhedens egenkontrol.

Afgørelsen kan i henhold til spildevandsbekendtgørelsen ikke påklages, da tilladelsen alene omfatter tilslutning af tag- og overfladevand, der ikke kommer fra jernbaner, veje eller befæstede arealer, der anvendes til parkering for mere end 20 biler.

Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Clipart YX Truck - Tilslutningstilladelse 19. august 2019

YX Truck - Tilslutningstilladelse 19. august 2019