TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 6. januar 2020

Landzonetilladelse til depot på Høveltevej 117 (Høvelte Kasserne)

Allerød Kommune har i henhold til Planlovens § 35, stk. 1 givet tilladelse til ca. 3.500 m² depot, overdækninger, forplads og parkeringspladser. Ejendommen er beliggende matr.nr. 4b Sandholm, Blovstrød og matr.nr. 3i Høvelte By, Blovstrød.

Afgørelsen kan jf. Planlovens §§ 58 og 60 påklages indtil 3. februar 2020. En klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af https://naevneneshus.dk/

Du kan læse den fulde tilladelse ved at klikke på den grønne boks nedenfor.

Clipart Landzonetilladelse - Høveltevej 117

Landzonetilladelse - Høveltevej 117