TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 2. marts 2020

Landzonetilladelse til udvidelse af boligareal på Røglevej 150.

Allerød Kommune har i henhold til Planlovens § 35, stk. 1 givet tilladelse til udvidelse af boligareal. Ejendommen er beliggende matr.nr. 19f Lynge By, Lynge.

Afgørelsen kan jf. Planlovens §§ 58 og 60 påklages indtil 30. marts 2020. En klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af https://naevneneshus.dk/

Du kan læse den fulde tilladelse ved at klikke på den grønne boks nedenfor.

Clipart Landzonetilladelse - Røglevej 150

Landzonetilladelse - Røglevej 150