Indhold

God økonomistyring understøtter en målrettet og effektiv anvendelse af de kommunale ressourcer.

God økonomistyring kan give Allerød Kommune øget indsigt i, hvad pengene bruges på, og sikre at politikere og ledere har et bedre grundlag for at foretage prioriteringer og træffe beslutninger om den fremadrettede indsats.

Allerød Kommunens økonomistyringsprincipper er beskrevet i "Principper for økonomisk styring", og er besluttet af byrådet januar 2011. Hovedformålet i økonomistyringsprincipperne er blandt andet at skabe rammer for god økonomistyring i kommunen gennem klare og veltilrettelagte værktøjer og processer.

Økonomistyringsprincipperne er opbygget med udgangspunkt i nedenstående økonomistyringstrekant, og fastlægger roller og ansvar såvel politisk som administrativt.

 

Byrådet vedtager januar 2018 budgetstrategien, som fastlægger budgetlægningsprocessen.

Budgettet vedtages endeligt i oktober måned.

Budgettet er det væsentligste element i kommunens samlede økonomiske styring, og de givne bevillinger skal i videst muligt omfang overholdes og anvendes ud fra bevillingen.

Budgettet bygger på en række forudsætninger, som kan ændre sig i løbet af året. Budgetopfølgningen sikrer løbende information omkring kommunens økonomi med særlig fokus på økonomiske risikoområder.

Budgetstrategi 2019-2022

Effektiviseringsstrategi 2017-2020