Indhold

Vil din virksomhed være med til at give børn og unge perspektiver på, hvad skolefagene kan bruges til i virkeligheden? Inspirere til karrieremuligheder og være med til at sikre, at kommende generationer af medarbejdere bliver dygtigere?

På den digitale platform Skolen i Virkeligheden kan din virksomhed byde ind med aktiviteter, som skolerne kan inddrage i deres undervisning.

Hvert efterår er der Uddannelsesmesse i Frederiksborgcentret. Allerød Kommune er ikke involveret i planlægningen, men vi henviser til Frederiksborgcentret for nærmere information.

Kontakt os - vi vil meget gerne være med til at sparre og inspirere mulighederne.