TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 21. august 2019

Ejendommen er beliggende matr.nr. 23a Lillerød By, Lillerød.

Afgørelsen kan jf. Planlovens §§ 58 og 60 påklages indtil 10. september 2019.

Allerød Kommune har i henhold til Planlovens § 35. stk. 1 givet tilladelse til et udhus/carport. Ejendommen er beliggende matr.nr. 23a Lillerød By, Lillerød.

En klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af https://naevneneshus.dk/.

Afgørelsen kan jf. Planlovens §§ 58 og 60 påklages indtil 10. september 2019.

Du kan læse den fulde tilladelse ved at klikke på den grønne boks nedenfor

Clipart Landzonetilladelse - Frederiksborgvej 178

Landzonetilladelse - Frederiksborgvej 178