Foto

Du skal skrive dit barn på venteliste til dagpleje, vuggestue eller børnehave via Den digitale pladsanvisning. Du skal tage stilling til fra hvilken dato, du har brug for at få passet dit barn (behovsdatoen).

Udmelding

Udmeldelse sker automatisk, når dit barn har fået et andet pasningstilbud i kommunen.

Du skal aktivt udmelde dit barn, hvis barnet ikke længere skal passes i Allerød Kommune,  f.eks. hvis I flytter. Du skal udmelde dit barn via Den digitale pladsanvisning.

Du kan skrive dit barn op på venteliste til de to institutioner, hvor du helst vil have en plads.

Hvis du vil være sikker på at få tilbudt en plads fra den dag, du har brug for pasning af dit barn, skal du også skrive dit barn op til pasningsgaranti. Pasningsgaranti betyder, at alle børn har ret til en institutionsplads eller plads i dagpleje fra barnet er 26 uger gammelt og frem til skolestart.

I det omfang det er muligt, vil Allerød Kommune tage hensyn til et ønske om en bestemt institution.

Hvis du ikke ønsker pasningsgaranti, må du vente på en plads. Hvis du fravælger pasningsgarantien kan Allerød Kommune ikke på forhånd vide, hvornår du kan forvente at få tilbudt en plads i en af dine to foretrukne institutioner.

Skriv dit barn op så hurtigt som muligt. Gør du det inden for den første måned efter fødslen, får du automatisk anciennitet fra fødslen.

Børn, som har pasningsgaranti, bliver tilbudt plads først.

Herefter tilbyder vi overskydende pladser til børn, som ikke er skrevet op til pasningsgaranti.

Når vi fordeler pladserne, tager vi hensyn til:

 • Særlige pædagogiske behov (efter at forvaltningen har foretaget en faglig vurdering)
 • Søskende til børn i samme institution
 • Placering på ventelisten

Hold øje med din digitale post. Du skal acceptere eller afvise det pladstilbud, vi sender indenfor 7 dage, ellers tilbyder vi pladsen til et andet barn.

Har du valgt pasningsgaranti og afviser et tilbud, vil du først igen kunne få pasningsgaranti efter tre måneder efter du har afvist.

Hvis dit barns daginstitution har valgt madordningen til, er den obligatorisk og kan ikke fravælges, med mindre dit barn, af helbredsmæssige årsager har brug for specialkost. Det kræver en lægeerklæring at blive fritaget, og du skal herefter selv sørge for barnets mad i institution.

Betaling

Betalingen for madordningen vil fremgå af den regning, vi sender på din forældrebetaling for pladsen.

Priser fra august 2017:

Institution

Pris pr. mdr. i 11 mdr.

Bhu Ørnevang 0-2 år

955 kr.

Bhu Skovvang 0-2 år

 955 kr. 

Bhu Blommehaven 0-2 år

955 kr.

Bhu Kirsebærgården 0-6 år

955 kr.

Firkløveret  0-2 år

955 kr.

Bhu Lillerød Gravensten  0-2 år

955 kr.

Bhu Blovstrød  0-2 år

955 kr.

Bhu Ravnsholt  0-2 år

955 kr.

Allerød Kommune har integrerede 0 – 6 års-institutioner, hvor overflytning mellem vuggestuedel og børnehavedel sker internt. Herudover har vi en Dagpleje og en Skovbørnehave.

Betalingen er fastsat efter dit barns alder. Du betaler én takst, når dit barn er under 3 år, og en anden takst fra den 1. i den måned, hvor dit barn fylder 3 år. Se specifikt under "Priser 2017".

Dagpleje

Børn i dagpleje er indmeldt indtil 3 års alderen. Hvis du vil have indflydelse på hvilken børnehave, dit barn skal gå i efter dagplejen, skal du skrive dit barn op til et 3-6 års dagtilbud med behovsdato den 1. i den måned, dit barn fylder 3 år.

Skovbørnehave

Allerød Kommunes skovbørnehave hedder Skovsneppen. En skovbørnehave er et særligt dagtilbud og har derfor sin egen venteliste.

Hvis du vil skifte institution eller dagpleje, skal du skrive dit barn op på venteliste via Den digitale pladsanvisning igen.

For at sikre en høj grad af forældretilfredshed tager vi ønsker om overflytning op med dit barns dagplejer eller daginstitution.

Institutionerne i Allerød Kommune har lukket på følgende dage i forbindelse med helligdage:

 • Mellem jul og nytår
 • Mandag, tirsdag og onsdag inden Skærtorsdag
 • Fredag efter Kristi Himmelfartsdag
 • 1. maj og 5. juni

Hvis du ønsker privat pasning til dit barn, skal du selv sørge for at lave en aftale med en børnepasser eller en privat pasningsordning.

Fra barnet er 26 uger gammelt til det skal start i børnehaveklasse, kan du søge om tilskud til privat pasning via Søg tilskud til privat pasning.

Du kan læse mere om de private pasningsordninger i Dagtilbudsloven.

Du kan ikke få tilskud til at passe dine egne børn.

Maksimalt tilskud til privat børnepasning 2017

Børn ½ -2 år

6.261 kr. månedligt

3 år til skolestart -

3.313 kr. månedligt

Private daginstitutioner

Private daginstitutioner skal leve op til en række kriterier for at blive godkendt i Allerød Kommune. Læs mere om dette i Godkendelseskriterier for private institutioner.

 

Ligger familiens samlede husstandsindkomst under en vis grænse, kan du få et ekstra tilskud fra kommunen, så det bliver billigere eller helt gratis at have barnet i dagtilbud. Det kaldes et økonomisk fripladstilskud.

Ved en samlet husstandsindkomst (2017):

 • Op til 170.101 kr. - hel friplads.
 • 170.101 kr. til 522.199 kr. - delvis friplads.
 • 528.200 kr. og derover - fuld forældrebetaling.

Indtægtsgrænser nedsættes med:

 • 7.000 kr. for hvert hjemmeboende barn under 18 år ud over det første hjemmeboende.
 • 59.492 kr. når den forældre, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet, er enlig forsørger.

Fra 1. januar 2016 er der vedtaget en ny lov om månedlig regulering af økonomisk friplads. Ønsker du at læse om denne lov, kan du læse om det på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Forældre der har mere end 1 barn i daginstitutioner, pasning over kommunegrænsen og privat børnepasning eller SFO, betaler fuld pris for den dyreste plads og 50% for øvrige pladser.

Der er ingen søskendetilskud i klub.

Den digitale pladsanvisning

Priser 2017

Visitationsregler

Kostpolitik 2016-2019