Foto

Den digitale pladsanvisning lukket indtil d. 7. december 2017

Digital Pladsanvisning er lukket i perioden fra 11. november til og med 7. december 2017 da vi er ved at omlægge til et nyt IT-system.

Hvis du i denne periode har brug for at opskrive eller udmelde dit barn, eller søge om økonomisk fripladstilskud, skal du skrive til os via sikker mail, som du finder på Borger.dk under Digital post. Når du skriver skal du huske at oplyse:

 • Dit barns navn
 • Dit barns cpr. nr.


Da vi arbejder hurtigt på at kunne betjene dig i det nye system, vil du heller ikke kunne kontakte Pladsanvisningen på telefon på følgende dage:

 • D. 14., 21., 27., 28. november
 • D. 5. december

Du kan skrive dit barn op på venteliste til de to institutioner, hvor du helst vil have en plads.

Hvis du vil være sikker på at få tilbudt en plads fra den dag, du har brug for pasning af dit barn, skal du også skrive dit barn op til pasningsgaranti. Pasningsgaranti betyder, at alle børn har ret til en institutionsplads eller plads i dagpleje fra barnet er 26 uger gammelt og frem til skolestart.

I det omfang det er muligt, vil Allerød Kommune tage hensyn til et ønske om en bestemt institution.

Hvis du ikke ønsker pasningsgaranti, må du vente på en plads. Hvis du fravælger pasningsgarantien kan Allerød Kommune ikke på forhånd vide, hvornår du kan forvente at få tilbudt en plads i en af dine to foretrukne institutioner.

Skriv dit barn op så hurtigt som muligt. Gør du det inden for den første måned efter fødslen, får du automatisk anciennitet fra fødslen.

Børn, som har pasningsgaranti, bliver tilbudt plads først.

Herefter tilbyder vi overskydende pladser til børn, som ikke er skrevet op til pasningsgaranti.

Når vi fordeler pladserne, tager vi hensyn til:

 • Særlige pædagogiske behov (efter at forvaltningen har foretaget en faglig vurdering)
 • Søskende til børn i samme institution
 • Placering på ventelisten

Hold øje med din digitale post. Du skal acceptere eller afvise det pladstilbud, vi sender indenfor 7 dage, ellers tilbyder vi pladsen til et andet barn.

Har du valgt pasningsgaranti og afviser et tilbud, vil du først igen kunne få pasningsgaranti efter tre måneder efter du har afvist.

Hvis dit barns daginstitution har valgt madordningen til, er den obligatorisk og kan ikke fravælges, med mindre dit barn, af helbredsmæssige årsager har brug for specialkost. Det kræver en lægeerklæring at blive fritaget, og du skal herefter selv sørge for barnets mad i institution.

Betaling

Betalingen for madordningen vil fremgå af den regning, vi sender på din forældrebetaling for pladsen.

Priser fra august 2017:

Institution

Pris pr. mdr. i 11 mdr.

Bhu Ørnevang 0-2 år

955 kr.

Bhu Skovvang 0-2 år

 955 kr. 

Bhu Blommehaven 0-2 år

955 kr.

Bhu Kirsebærgården 0-6 år

955 kr.

Firkløveret  0-2 år

955 kr.

Bhu Lillerød Gravensten  0-2 år

955 kr.

Bhu Blovstrød  0-2 år

955 kr.

Bhu Ravnsholt  0-2 år

955 kr.

Allerød Kommune har integrerede 0 – 6 års-institutioner, hvor overflytning mellem vuggestuedel og børnehavedel sker internt. Herudover har vi en Dagpleje og en Skovbørnehave.

Betalingen er fastsat efter dit barns alder. Du betaler én takst, når dit barn er under 3 år, og en anden takst fra den 1. i den måned, hvor dit barn fylder 3 år. Se specifikt under "Priser 2017".

Dagpleje

Børn i dagpleje er indmeldt indtil 3 års alderen. Hvis du vil have indflydelse på hvilken børnehave, dit barn skal gå i efter dagplejen, skal du skrive dit barn op til et 3-6 års dagtilbud med behovsdato den 1. i den måned, dit barn fylder 3 år.

Skovbørnehave

Allerød Kommunes skovbørnehave hedder Skovsneppen. En skovbørnehave er et særligt dagtilbud og har derfor sin egen venteliste.

Hvis du vil skifte institution eller dagpleje, skal du skrive dit barn op på venteliste via Den digitale pladsanvisning igen.

For at sikre en høj grad af forældretilfredshed tager vi ønsker om overflytning op med dit barns dagplejer eller daginstitution.

Institutionerne i Allerød Kommune har lukket på følgende dage i forbindelse med helligdage:

 • Mellem jul og nytår
 • Mandag, tirsdag og onsdag inden Skærtorsdag
 • Fredag efter Kristi Himmelfartsdag
 • 1. maj og 5. juni

Du kan søge tilskud til en privat pasningsordning eller til en privat børnepasser, som er godkendt af Allerød kommune. Læs mere om godkendelseskrav til privat pasning.

Som forældre kan du indgå en skriftlig aftale med:

 • En enkelt person (fx pasning af/hos bedsteforældre)
 • En privat pasningsordning (fx en selvstændig børnepasser)

Allerød Kommune skal både godkende passerens egnethed som børnepasser og de fysiske rammer. Det betyder, at pasningsstedet skal sikkerhedsgodkendes – både ude og inde. Kommunens godkendelse af pasningsaftalen er en forudsætning for udbetaling af tilskud. Læs mere om tilsyn ved privat pasning.

Du skal ansøge senest 3 måneder før den første i den måned, hvor du ønsker, at dit barn skal begynde i en privat pasningsordning. Du kan kun søge tilskud via mail til skoleogdagtilbud@alleroed.dk, og din ansøgning skal indeholde:

 • Hvem indgås aftalen mellem (forældrenes navn og adresse) og (navn, adresse og CPR-nummer eller CVR-nummer på børnepasseren)
 • Pasningsadresse og telefonnummer
 • Aftalen vedrører pasning af: (børnenes navne og CPR-numre)
 • Forventet pasningsperiode
 • Konkret opgørelse af børnenes pasningsbehov/børnepasserens arbejdstid – normal daglig og ugentlig arbejdstid, fordelt på ugedage og tidspunkt på døgnet
 • Fridage og ferie – herunder omfang og vilkår for brug af vikar
 • Betalingen for pasningen pr. måned (hvilke udgifter søges dækket)
 • Hvilke opsigelsesvarsler gælder fra forældrenes side og fra børnepasserens side

Du kan læse mere om de private pasningsordninger i Dagtilbudsloven.

Ligger familiens samlede husstandsindkomst under en vis grænse, kan du få et ekstra tilskud fra kommunen, så det bliver billigere eller helt gratis at have barnet i dagtilbud. Det kaldes et økonomisk fripladstilskud.

Ved en samlet husstandsindkomst (2017):

 • Op til 170.101 kr. - hel friplads.
 • 170.101 kr. til 522.199 kr. - delvis friplads.
 • 528.200 kr. og derover - fuld forældrebetaling.

Indtægtsgrænser nedsættes med:

 • 7.000 kr. for hvert hjemmeboende barn under 18 år ud over det første hjemmeboende.
 • 59.492 kr. når den forældre, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet, er enlig forsørger.

Fra 1. januar 2016 er der vedtaget en ny lov om månedlig regulering af økonomisk friplads. Ønsker du at læse om denne lov, kan du læse om det på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Forældre der har mere end 1 barn i daginstitutioner, pasning over kommunegrænsen og privat børnepasning eller SFO, betaler fuld pris for den dyreste plads og 50% for øvrige pladser.

Der er ingen søskendetilskud i klub.

Priser 2017

Visitationsregler

Kostpolitik 2016-2019