TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 4. marts 2019

Allerød Kommune har i henhold til Planlovens § 35. stk. 1 givet tilladelse til petanquebaner med belysning og skur. Ejendommen er beliggende, Matr.nr 9a Lynge By, Lynge.

Afgørelsen kan jf. Planlovens §§ 58 og 60 påklages indtil 28. februar 2018. En klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk

Se den fulde tilladelse i bilag herunder.

Clipart Landzonetilladelse for Idrætsvej 14

Landzonetilladelse for Idrætsvej 14