Hvis du bor i egen og permanent bolig (ejer eller lejer)  i Allerød Kommune og kommer i akut bolignød, kan du i særlige tilfælde søge om at komme i betragtning til en af de boliger, som de almene boligorganisationer stiller til rådighed.

Du kan komme i betragtning til en bolig, hvis du akut kommer i en situation, hvor du ikke kan blive i din nuværende bolig. Det kan f.eks. være på grund af skilsmisse/separation, sygdom eller hvis du mister dit arbejde (social begivenhed). Salg af hus, hvor der ikke er sket en social begivenhed, anses som hovedregel ikke for, at være en akut og uforudsigelig bolig situation.

Boligerne bliver altid anvist på baggrund af en individuel vurdering af den enkelte boligsøgendes behov. I denne vurdering indgår f.eks. indtægt /økonomiske forhold og eventuelle børns tilknytningsforhold. En bolig anvises til den person/familie, der aktuelt har det største behov, og der føres derfor ikke venteliste.

Selvom du er i den målgruppe, der kan komme i betragtning, kan der være ventetid på op til et år. Det er derfor vigtigt, at du fortsat søger videre selv. Du får kun ét tilbud om akutbolig.

Du skal ringe til Borgerservice for at få en konkret vurdering af, om du er i målgruppen for en akutbolig.