TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 20. februar 2020

Allerød Byråd har den 19. december 2019 vedtaget Allerød Kommunes Planstrategi 2019. Planen er offentligt bekendtgjort den 20. februar 2020.

Med Planstrategien har byrådet vedtaget en delvis revision af Kommuneplan 2017. 

I vedtagelsesbrevet nedenfor er det beskrevet, hvilke ændringer der er indarbejdet siden forslaget til Planstrategi 2019 var i høring.  

Klage

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

I henhold til planloven kan retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens hensigtsmæssighed eller rimelighed.

Se desuden vedtagelsesbrev.

 

Planstrategi 2019 Allerød Kommune

Planstrategi 2019 Allerød Kommune

Clipart Vedtagelsesbrev for Planstrategi 2019 Allerød Kommune

Vedtagelsesbrev for Planstrategi 2019 Allerød Kommune