Jobberiet er Allerød Kommunes center for jobrettede aktiviteter og fokuseret støtte på vej mod job. Jobberiet tilbyder én samlet beskæftigelsesindsats i ét samlet aktivt hus til borgere på offentlig forsørgelse.

Huset er placeret i Vassingerød, side om side med en stor del af kommunens virksomheder. 

Hvem er det for?

Tilbuddet er målrettet borgere, der i en kortere periode har brug for at blive støttet i vejen mod arbejdsmarkedstilknytning.

Jobberiet er særlig relevant for følgende grupper:

  • Jobparate borgere på kontanthjælp
  • Forsikrede ledige (aktiveringstilbud)
  • Aktivitetsparate borgere, som har brug for hjælp til at komme ind på arbejdsmarkedet eller genoptræne arbejdsevnen.
  • Borgere på ledighedsydelse som har behov for at genoptræne eller vedligeholde deres arbejdsevne.  
  • Borgere på integrationsydelse

Værksteder i Jobberiet

Alle husets aktiviteter er jobrettede og centrerer sig om 4 værksteder:

  • CV- og ansøgningsværksted
  • cykel- og reparationsværksted
  • sy- og kreaværksted
  • café/madværksted.

Ved deltagelse i husets aktiviteter forventes det, at borgerne opnår opkvalificering, øget motivation og netværk.

Slutmålet med indsatsen er en stærkere tilknytning og en bedre integration på arbejdsmarkedet.

Placeringen af Jobberiet i Vassingerød understøtter borgernes lette adgang til virksomhederne i det omkringliggende industriområde, og det er herved håbet, at vi kan sikre virksomhederne den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

Værdier

Jobberiet samarbejder med kommunens mange frivillige og bidrager derved til visionen om en kommune bygget på stærke fællesskaber.

Genbrug og bæredygtighed er gennemgående værdier for driften og udviklingen af huset, og derfor arbejdes der i høj grad med genanvendelighed og upcycling i husets værksteder.

Kontakt

For mere information om Jobberiet kontakt daglig leder, Hassan Chassebi, 48126506