Indhold

Nedenfor finder du information om Allerød Kommunes ungeindsats.

 

 

Den samlede kommunale ungeindsats er for unge mellem 15-24 år, som har brug for råd, vejledning eller støtte til at komme i gang med en uddannelse eller i job.

Ungeindsatsen har afsæt i en regeringsaftale, der skal sikre, at alle unge under 25 år får den nødvendige støtte til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller opnå fast tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Ungeindsatsen betyder, at du får:

  • én samlet plan for at komme videre i uddannelse eller beskæftigelse
  • tilbud om indsatser, der målrettet kan støtte dig
  • en koordineret kommunal indsats - med én kontaktperson til kommunen

Den kommunale ungeindsats henvender sig til unge og deres pårørende og skal tage udgangspunkt i den unges aktuelle situation, uddannelses- og erhvervsønsker, samt mulighederne for realiseringen.

Kommunerne skal tilrettelægge en indsats, hvor den unge og den unges forældre møder kommunen som én samlet instans. Det kræver en koordinering på tværs af den enkelte kommunes uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsats. Den kommunale ungeindsats skal derfor foretage en samlet afvejning af mulige tilbud og indsatser, som kan bringe den unge tættere på job og uddannelse

I Allerød Kommune skal alle borgere, der har brug for hjælp fra kommunen, opleve en sammenhængende og effektiv indsats.

Vi ved, hvor vigtigt det er at koordinere vores tilbud godt – så du  slipper for at skulle fortælle din historie mange gange, eller at du bliver bedt om de samme oplysninger af medarbejderne i de forskellige fagområder. Derfor arbejder vi målrettet med, i samarbejde med dig, at lave én samlet helhedsorienteret indsats. Vi kalder det Én borger - Én plan.

Læs mere via linket her: En borger - Én plan 

Du har rigtig mange muligheder for at få støtte til at opnå et godt fodfæste i dit liv.

Figuren viser eksempler på hvad, der kan tænkes ind i din indsatsplan.

Du eller dine pårørende kan henvende dig til dem, du evt. allerede er i kontakt med i kommunen - eller et af følgende steder:

UU-Vejledere (Ungsdommens Uddannelsesvejledere)

Ungekoordinatorer i Allerød Kommune

  • Mail: kahb@alleroed.dk  eller  sibi@alleroed.dk     
  • Telefon 24918681 / 48126586

Social Rehabilitering /Åben rådgivning

Den samlede ungeindsats er i Allerød Kommune tilrettelagt ud fra tæt samarbejde og videndeling på tværs af de fagområder, som er illustreret nedenfor.

Det overordnede ansvar er forankret i Borgerservice. Myndighedsansvar og kompetencer fastholdes i de respektive myndighedsområder. 

Den helhedsorienterede og sammenhængende indsats bliver beskrevet i én plan, enten uddannelsesplan, jobplan, eller min plan.

Hvis du vil vide mere om den politiske aftale, som er baggrunden for ungeindsatsen, kan du læse Folketingets pjece "Aftale om bedre veje til uddannelse og job" Klik på linket her