Fleksjob er en ansættelse, hvor der tages hensyn til, at din arbejdsevne er begrænset pga. sygdom

Beregn din indtægt i fleksjob