Indhold

Kontanthjælp og uddannelseshjælp er en offentlig ydelse, der gives til borgere, der ellers ikke vil være i stand til at forsørge sig selv eller deres familie.

Du kan søge kontant- eller uddannelseshjælp, hvis du helt eller delvist mister din indtægt. Det kan f.eks. være på grund af arbejdsløshed, sygdom, separation eller ophør på uddannelse.

Ønsker du at søge kontant- eller uddannelseshjælp, skal du melde dig ledig på Jobnet.dk  og møde personligt op i jobcenteret på rådhuset. Du kan træffe os tirsdage kl. 10.00 til 12.00 og torsdage kl. 14.00 -17.00. Her vil du blive vejledt i din rådighedsforpligtigelse af en virksomhedskonsulent. 

Indhold i menuen til venstre er hentet direkte fra borger.dk, hvor du yderligere kan orientere dig.