TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv

Opdateret: 9. december 2019

Allerød Kommune har i henhold til Planlovens § 35, stk. 1 og § 19, stk. 1 givet tilladelse og dispensation til en bålhytte. Ejendommen er beliggende, Matr.nr. 7i Blovstrød By, Blovstrød.

Afgørelsen kan jf. Planlovens §§ 58 og 60 påklages indtil den 6. januar 2020. En klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af https://naevneneshus.dk/

Clipart Landzonetilladelse og dispensation til bålhytte - Sortemosevej 15

Landzonetilladelse og dispensation til bålhytte - Sortemosevej 15