TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 4. marts 2019

Landzonetilladelse til fritidshus med hævet terrasse på Kattehalevej 34.

Allerød Kommune har i henhold til Planlovens § 35. stk. 1 givet tilladelse til fritidshus med hævet terrasse. Ejendommen er beliggende), (Matr. nr. 41bt Blovstrød By, Blovstrød.

Afgørelsen kan jf. Planlovens §§ 58 og 60 påklages indtil 12. juli 2018. En klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk

Du kan læse den fulde tilladelse ved at klikke på den grønne boks nedenfor.

Clipart Landzonetilladelse Kattehalevej 34, Blovstrød

Landzonetilladelse Kattehalevej 34, Blovstrød