Indhold

Få overblik over afgørelser, dokumenter m.m. i forbindelse med behandling af erhvervsområdet

Det nye erhvervsområde ved Farremosen er udlagt i Fingerplanen som et område, der er forbeholdt ”virksomheder med særlige beliggenhedskrav” og ”transport- og distributionsvirksomheder”. Fingerplanen er et statsligt landsplandirektiv, som kommunerne skal overholde i deres kommune- og lokalplanlægning. Byrådet har vedtaget en lokalplan den 24. maj 2017, der giver mulighed for, at virksomheder kan etablere sig i erhvervsområdet indenfor lokalplanens rammer.

Formålet med at staten udlægger områder til denne type virksomheder er at sikre, at der er mulighed for at etablere disse virksomheder i alle dele af landet.

Byrådet besluttede den 13. oktober 2017 at rette henvendelse til ministeriet og anmode om ændret anvendelse af erhvervsområdet ved Farremosen. Ændringen går på, at området ikke længere indgår i landsplanlægningen som et areal til brug for virksomheder med særlige beliggenhedskrav men alene som et areal til transport- og distributionserhverv.

I menuen til venstre kan du finde politisk behandlede sager og afgørelser, pressemeddelelser samt dokumenter om erhvervsområdet. Desuden har vi offentliggjort de spørgsmål fra borgere, der er fremkommet i forbindelse med borgermødet den 24. oktober 2017 og i den efterfølgende tid, samt kommunens svar.

Kort med angivelse af virksomheder under etablering