Indhold

Det nye erhvervsområde ved Farremosen er udlagt i Fingerplanen som et område, der er forbeholdt ”virksomheder med særlige beliggenhedskrav” og ”transport- og distributionsvirksomheder”. Fingerplanen er et statsligt landsplandirektiv, som kommunerne skal overholde i deres kommune- og lokalplanlægningen. Byrådet har vedtaget en lokalplan den 24. maj 2017, der giver mulighed for, at virksomheder kan etablere sig i erhvervsområdet indenfor lokalplanens rammer.

Formålet med at staten udlægger områder til denne type virksomheder er at sikre, at der er mulighed for at etablere disse virksomheder i alle dele af landet.

Byrådet besluttede den 13. oktober 2017 at rette henvendelse til ministeriet og anmode om ændret anvendelse af erhvervsområdet ved Farremosen. Ændringen går på, at området ikke længere indgår i landsplanlægningen som et areal til brug for virksomheder med særlige beliggenhedskrav men alene som et areal til transport- og distributionserhverv.

På denne side kan du følge med i sagen og finde nyeste oplysninger, pressemeddelelser samt dokumenter.  Både til borgermødet den 24. oktober 2017 og i den efterfølgende tid er der blevet stillet spørgsmål om Farremosen. Dem kan du på samme måde finde her på siden.Vi har modtaget over 200 spørgsmål og vil løbende opdatere med nye spørgsmål og svar. Nogle af spørgsmålene er blevet grupperet, hvis der blev spurgt til det samme.

 

Spørgsmål og svar

Politisk behandlede sager om Farremosen

Pressemedelelser

Dokumenter vedr. Farremosen