Indhold

Få indsigt i, hvad der sker i forbindelse med erhvervsområdet Farremosen

Erhvervsområdet ved Farremosen er udlagt i Fingerplanen som et område, der er forbeholdt ”virksomheder med særlige beliggenhedskrav” og ”transport- og distributionsvirksomheder”. Fingerplanen er et statsligt landsplandirektiv, som kommunerne skal overholde i deres kommune- og lokalplanlægning. Formålet med, at staten udlægger områder til denne type virksomheder er at sikre, at der er mulighed for at etablere disse virksomheder i alle dele af landet.

Byrådet har vedtaget en lokalplan den 24. maj 2017, der giver mulighed for, at virksomheder kan etablere sig i erhvervsområdet indenfor lokalplanens rammer.

Byrådet besluttede den 13. oktober 2017 at rette henvendelse til staten og anmode om ændret anvendelse af erhvervsområdet ved Farremosen. Ændringen går på, at området ikke længere indgår i landsplanlægningen som et areal til brug for virksomheder med særlige beliggenhedskrav, men alene som et areal til transport- og distributionserhverv. Allerød Kommune afventer svar på denne anmodning.

Samtidig hermed er en række virksomheder igang med at etablere sig i henhold til den eksisterende lokalplan.

Offentlighedens interesse for at følge med er stor. Ud fra et ønske om åbenhed giver Allerød Kommune derfor mulighed for at følge med på disse sider. Under menupunkterne til venstre, finder du følgende indhold:

  • Centrale dokumenter - her finder du f.eks. lokalplan, planstrategi, fingerplan, centrale rapporter, redegørelser, notater for eksempel af juridisk eller miljømæssig karakter
  • Politisk behandlede sager og afgørelser - få overblik over, hvad der har været til politisk behandling og find politisk trufne afgørelser
  • Myndighedsbehandlingen - afgørelser og den sagsbehandling de bygger på vedrørende virksomheder under etablering i Farremosen
  • Spørgsmål og svar - her kan du orientere dig i de mange spørgsmål, der er stillet om Farremosen og svarene
  • Pressemeddelelser- her finder du, hvad der er udsendt af pressemeddelelser om Farremosen
     

Klik på den grønne boks for at se kortet over Farremosen og de virksomheder, der er under etablering i erhvervsområdet.