For at fremme dialogen mellem kommunens borgere og medlemmerne af Allerød Byråd er der, i forbindelse med de ordinære møder i byrådet, mulighed for at stille både skriftlige og mundtlige spørgsmål.

Spørgsmålet skal være modtaget senest 10 hverdage før byrådsmødet afholdes. Spørgsmål sendes til Allerød Byråd, pr. e-mail til kommunen@alleroed.dk med emnet: ”spørgsmål til byrådet”.

Spørgsmålet vil fremgå af byrådets dagsorden og det materiale, der sendes til medlemmerne og offentliggøres på kommunens hjemmeside. Borgmesteren oplæser spørgsmålet – og svaret på disse - under byrådets møde.

Besvarelsen vil efterfølgende blive udsendt med referatet fra byrådets møde, samt sendt direkte til spørgeren.

Hvis spørgsmålet sendes direkte til enkelt medlemmer af Allerød Byråd, svares spørgsmålet direkte af det pågældende byrådsmedlem og ikke på et byrådsmøde.

Efter hvert ordinært, offentligt møde i Allerød Byråd er der spørgetid. Spørgetiden indledes umiddelbart efter det åbne møde og varer højst en halv time.

Spørgsmål til byrådet anmeldes som udgangspunkt til borgmesteren inden mødets start, og når det ordinære møde er slut, giver borgmesteren så ordet til den borger, der har bedt om at stille et spørgsmål.

Spørgsmål til de sager, der er på mødets dagsorden, anmeldes ligeledes forud for mødet til borgmesteren, men kan først stilles, efter mødet er slut.

Hvis et mundtlig spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, vil der blive henvist til næste ordinære møde for besvarelse.

Alle borgere, organisationer og erhvervsdrivende m.fl. i kommunen kan stille spørgsmål - både skriftligt og mundtligt.

Du kan stille spørgsmål til byrådet om kommunale forhold og spørgsmålene bør være af almen interesse for kommunens borgere.

Spørgsmålene skal være korte og have karakter af spørgsmål – ikke debatindlæg.

Spørgsmål, der indeholder angreb på tredjemand eller indeholder oplysninger som ikke kan offentliggøres, kan borgmesteren afvise på byrådets vegne.

Tilsvarende kan der heller ikke stilles spørgsmål, som direkte angår kommunens medarbejdere.

Spørgsmål, der genfremsættes i samme eller i lignende form tidligere end 6 måneder efter første besvarelse vil ikke blive besvaret.