TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 4. marts 2019

Landzonetilladelse til hestepension med parkeringsplads/vendeplads på Vassingerød Bygade 28 Kærholm.

Allerød Kommune har i henhold til Planlovens § 35. stk. 1 givet tilladelse til hestepension med parkeringsplads/vendeplads. Ejendommen er beliggende Matr. nr.5e + 5f, Vassingerød By, Uggerløse.

Afgørelsen kan jf. Planlovens §§ 58 og 60 påklages indtil 6. juli 2018. En klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk

Clipart Landzonetilladelse til Vassingerød Bygade 28

Landzonetilladelse til Vassingerød Bygade 28