Indhold - billede

Læs om de forskellige former for hjælp til at passe en pårørende, herunder.

Det er kommunen der efter en konkret, individuel vurdering af behovet træffer afgørelse om bevilligelse.

Hvis du som ægtefælle eller anden nær pårørende passer et familiemedlem, der har behov for pleje, kan du ansøge kommunen om aflastning eller afløsning.

Plejebehovet kan skyldes både fysisk og psykisk nedsat funktionsevne. Denne form for hjælp kan være afgørende for, at den plejekrævende kan blive boende i hjemmet.

Det er kommunen der efter en konkret, individuel vurdering af behovet træffer afgørelse om aflastning eller afløsning.

Der kan være tale om hjælp i hjemmet, hvor du som plejer afløses af en anden.

Aflastning kan være et par timer om ugen, hvor du kan forlade hjemmet, et dagtilbud i Aktivitetscenter en eller flere dage om ugen eller en uges midlertidigt ophold på et plejecenter.

Hvis du ikke kan plejes i dit hjem, kan kommunen tilbyde et midlertidigt ophold. 

Formålet med opholdet kan være at vurdere din funktionsevne og dit fremtidige plejebehov, eller at sikre dig pleje og tryghed som aflastning for dine pårørende.

Under opholdet vurderes, om du har behov for genoptræning og rehabilitering.

Midlertidige pladser er lokaliseret på Engholm Plejecenter, og det er Visitationen i Allerød Kommune, der visiterer til pladserne (se kontaktdata nederst på siden).

Under opholdet vurderes om du har behov for genoptræning og rehabilitering.

Midlertidige pladser er lokaliseret på Engholm Plejecenter, og det er Visitationen, der visiterer til pladserne.

Hvis du har brug for vejledning eller ønsker at ansøge om hjælp til pasning af en pårørende, så kontakt Visitationen i Allerød Kommune (se kontaktdata nederst på siden).