TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 11. december 2019

Allerød Kommune, Natur og Miljø har ændret vilkår i Park og Vejs miljøgodkendelse af 15. november 2016, således at driftsjournal efter miljøgodkendelsen fremsendes til Natur og Miljø i stedet for at blive opbevaret hos Park og Vej for gennemsyn.

Klagefrist: den 8. januar 2020

Afgørelsen ses herunder

Clipart Påbud om ændring af vilkår om egenkontrol i miljøgodkendelse til Park og Vej, Vassingerødvej 2, 3450 Lynge

Påbud om ændring af vilkår om egenkontrol i miljøgodkendelse til Park og Vej, Vassingerødvej 2, 3450 Lynge