Her finder du link til sager om erhvervsområdet ved Farremosen, som er blevet politisk behandlet i Allerød Byråd og i fagudvalg.
Du kan samtidig følge afgørelser vedrørende erhvervsområdet ved Farremosen.

Opdateret den. 4. maj 2018 

Dato

Byråd/Udvalg

Sag

23/10 - 18

Teknik-, Erhvervs- Plan-, og Miljøudvalget, pkt. 20

Sag fra Blovstrød Listen vedr. tilladelse til udledning af vejvand

23/10 - 18

Teknik-, Erhvervs- Plan-, og Miljøudvalget, pkt. 15

Status på myndighedbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen

23/10 - 18

Teknik-, Erhvervs- Plan-, og Miljøudvalget, pkt. 14

Orientering om status på myndighedsbehandlingen af Remco Ressourcecenter

23/10 - 18

Teknik-, Erhvervs- Plan-, og Miljøudvalget, pkt. 13

Orientering om status på myndighedsbehandlingen af Pankas

14/8 - 18

Teknik-, Erhvervs- Plan-, og Miljøudvalget, pkt. 12

Grundvandsforhold ved Erhvervsområde Farremosen

14/8 - 18

Teknik-, Erhvervs- Plan-, og Miljøudvalget, pkt. 5

Varsling af evt. kommende erstatningskrav fra Farum Fjernvarme

6/6 - 18

Teknik-, Erhvervs- Plan-, og Miljøudvalget, pkt. 7

Status på myndighedbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen

14/8 - 18
 

6/6 -18
 

24/5 - 18

Teknik-, Erhvervs- Plan-, og Miljøudvalget, pkt. 13

Teknik-, Erhvervs- Plan-, og Miljøudvalget, punkt 28

Allerød Byråd, punkt 15

Sag fra byrådsmedlem Viggo Janum

14/8 - 18
 

6/6 -18
 

24/5 - 18

Teknik-, Erhvervs- Plan-, og Miljøudvalget, pkt. 11

Teknik-, Erhvervs- Plan-, og Miljøudvalget, punkt 27

Allerød Byråd, punkt 14

Sag fra byrådsmedlem Martin H Wolfbrandt

8/5 – 18

Teknik-, Erhvervs- Plan-, og Miljøudvalget, pkt. 12

 

Status på myndighedsbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen

10/4 – 18

Teknik-, Erhvervs- Plan-, og Miljøudvalget, pkt. 7

Status på myndighedsbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen

26/4 - 18

17/4 – 18

10/4 – 18


Allerød Byråd, pkt. 17

Økonomiudvalget, pkt. 23

Teknik-, Erhvervs- Plan-, og Miljøudvalget, pkt. 15

 

Nedlæggelse af bolig Farremosen 29

22/3 – 18

13/3 – 18

6/3 – 18

 


Allerød Byråd, pkt. 20

Økonomiudvalget, pkt. 21

Teknik-, Erhvervs- Plan-, og Miljøudvalget, pkt. 14

 

Projektansøgning – Nyt biomasseværk i Farremosen

6/3 – 18

Teknik-, Erhvervs- Plan-, og Miljøudvalget, pkt. 12

Status på myndighedsbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen

22/2 – 18

6/2 – 18

30/1 – 18


Allerød Byråd, pkt. 14

Økonomiudvalget, pkt. 19

Teknik-, Erhvervs- Plan-, og Miljøudvalget, pkt. 12

Fjernvarmeforsyning af erhvervsområde ved Farremosen

21/12-17

 


Allerød Byråd, pkt. 7

 

Revision af Fingerplan 2017 – Farremosen (fastholdelse af høringssvar

12/12 – 17

 

Økonomiudvalget, pkt. 8

 

Ressourceforbrug til myndighedsbehandling vedr. Erhvervsområdet Farremosen

27/11 – 17

Klima- og Miljøudvalget, pkt. 3 Projektansøgning – Fjernvarmeforsyning af erhvervsområde

17/11 – 17

Allerød Byråd, pkt. 4 Muligt § 14 forbud

17/11 – 17

Allerød Byråd, pkt. 3 De kommunale handlemuligheder vedr. udvikling af erhvervsområdet Farremosen

6/11 – 17

Klima- og Miljøudvalget, pkt. 3 Geologi og grundvand i Erhvervsområde Farremosen
13/10 – 17 Allerød Byråd, pkt. 4

Høringssvar på fingerplan – spor 2” – Erhvervsområde Farremosen

10/10 – 17

Allerød Byråd, pkt. 5 Orientering om erhvervsområdet ved Farremosen mv.
24/5 – 17 Allerød Byråd, pkt. 18

Vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg for Erhvervsområde ved Farremosen