Her finder du to muligheder for at få overblik over den politiske behandling af sager vedrørende erhvervsområdet ved Farremosen

  • Øverst: link til den løbende politiske behandling af sagerne i Allerød Byråd og i fagudvalg.
  • Nederst: link til de politisk trufne afgørelser vedrørende erhvervsområdet ved Farremosen.

 

Tabel med oversigt over politisk behandlede sager i forbindelse med Erhvervsområdet Farremosen

Dato

Byråd/Udvalg

Sag

03/03-20 Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, pkt. 7 Status på myndighedsopgaver i Erhvervsområde Farremosen, 3. marts 2020
03/03-20 Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, pkt. 8 Orientering om afgørelser til etablering af en varmepumpe hos Farum Fjernvarme AMBA
03/03-20 Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, pkt. 10

Sag fra byrådsmedlem Martin H Wolffbrandt - genoptagelse

04/02-20

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, pkt. 21

Sag fra byrådsmedlem Martin H Wolffbrandt

04/02-20

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, pkt. 5

Status på myndighedsopgaver i Erhvervsområde Farremosen, 4. februar 2020

23/01-20

Byrådet, pkt. 13

Sag fra byrådsmedlem Martin H Wolffbrandt

07/01-20

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, pkt. 4

Status på myndighedsopgaver i Erhvervsområde Farremosen, 7. januar 2020

07/01-20

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, pkt. 3

Partshøring i sag om nedlæggelse af sø og etablering af ny sø

19/12-19

Byrådet, pkt. 17

Godkendelse af projektforslag om varmepumpeanlæg i Farremosen

19/12-19

Byrådet, pkt. 16

Orientering om tilladelser til Unicon A/S og Hillerød Ejendomsselskab A/S i Erhvervsområde Farremosen 

10/12-19

Økonomiudvalget, pkt. 28

Godkendelse af projektforslag om varmepumpeanlæg i Farremosen

10/12-19

Økonomiudvalget, pkt. 29

Orientering om tilladelser til Unicon A/S og Hillerød Ejendomsselskab A/S i Erhvervsområde Farremosen

03/12-19

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, pkt. 4

Orientering om tilladelser til Unicon A/S og Hillerød Ejendomsselskab A/S i Erhvervsområde Farremosen

03/12-19

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, pkt. 5

Status på myndighedsopgaver i Erhvervsområde Farremosen, 3. december 2019

03/12-19

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, pkt. 22

Godkendelse af projektforslag om varmepumpeanlæg i Farremosen

29/11-19

Byrådet, pkt. 12

Godkendelse af projektforslag om varmepumpeanlæg i Farremosen

19/11-19

Økonomiudvalget, pkt. 19

Godkendelse af projektforslag om varmepumpeanlæg i Farremosen

12/11-19

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, pkt 3

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, pkt 4

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, pkt 10

Nedlæggelse af sø og etablering af erstatningssø

Status på myndighedsopgaver i Erhvervsområde Farremosen, 12. november 2019

Godkendelse af projektforslag om varmepumpeanlæg i Farremosen

22/10-19

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, pkt.11

Status på myndighedsbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen, 22. oktober 2019

03/09-19

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, pkt.6

Status på myndighedsbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen, 3. september 2019 

03/09-19

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, pkt.7

Orientering om status på sagsbehandlingen af Unicon A/S i Erhvervsområde Farremosen 

13/08-19

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, pkt.7

Status på myndighedsbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen, 13. august 2019

25/06-19

18/06-19

Økonomiudvalget, pkt. 35

Økonomiudvalget, pkt. 38

Sag fra byrådsmedlem Erik Lund

04/06-19

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, pkt. 10

Orientering om afgørelser til YX-Truck anlæg i Erhvervsområde Farremosen

04/06-19

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, pkt. 9

Status på myndighedsbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen, 4. juni 2019

07/05-19

14/05-19

23/05-19

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, pkt. 17

Økonomiudvalget, pkt. 22

Byrådet, pkt. 12

Sag fra byrådsmedlem Erik Lund

07/05-19

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, pkt. 6

Status på myndighedsbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen, 7. maj 2019

02/04-19

Teknik-, Erhvervs- Plan-, og Miljøudvalget, pkt. 7


Status på myndighedsbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen

28/03-19

 

Byrådsmøde pkt. 12

Sag fra byrådsmedlem Erik Lund, 28. marts 2019

12/03-19

Teknik-, Erhvervs- Plan-, og Miljøudvalget, pkt. 5

Status på myndighedsbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen, 12. marts 2019

28/02-19

19/02-19

Byrådet, pkt. 14

Økonomiudvalget, pkt 23

Fingerplan 2019 - Høring

19/02-19

Økonomiudvalget, pkt. 21

Sag fra byrådsmedlem Miki Dam Larsen

05/02-19

Teknik-, Erhvervs- Plan-, og Miljøudvalget, pkt. 5

Status på myndighedsbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen, 5. februar 2019

28/02-19

19/02-19

05/02-19

Byrådet, pkt. 8

Økonomiudvalget, pkt. 15

Teknik-, Erhvervs- Plan-, og Miljøudvalget, pkt. 4

Orientering om tilladelser til Pankas i Erhvervsområde Farremosen 

15/01-19

Teknik-, Erhvervs- Plan-, og Miljøudvalget, pkt. 3

Dispensation fra lokalplan vedrørende volumen

27/11-18

Teknik-, Erhvervs- Plan-, og Miljøudvalget, pkt. 12

Status på myndighedsbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen: November 2018

27/11-18

Teknik-, Erhvervs- Plan-, og Miljøudvalget, pkt. 4

Sag fra Blovstrød Listen vedr. tilladelse til udledning af vejvand - Genoptagelse

06/11-18

Teknik-, Erhvervs- Plan-, og Miljøudvalget, pkt. 12

Status på myndighedsbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen: November 2018

06/11-18

Teknik-, Erhvervs- Plan-, og Miljøudvalget, pkt. 9 

Dispensation fra lokalplan 3-392 vedrørende volumen

23/10-18

Teknik-, Erhvervs- Plan-, og Miljøudvalget, pkt. 20

Sag fra Blovstrød Listen vedr. tilladelse til udledning af vejvand

23/10-18

Teknik-, Erhvervs- Plan-, og Miljøudvalget, pkt. 15

Status på myndighedbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen

23/10-18

Teknik-, Erhvervs- Plan-, og Miljøudvalget, pkt. 14

Orientering om status på myndighedsbehandlingen af Remco Ressourcecenter

23/10-18

Teknik-, Erhvervs- Plan-, og Miljøudvalget, pkt. 13

Orientering om status på myndighedsbehandlingen af Pankas

14/08-18

Teknik-, Erhvervs- Plan-, og Miljøudvalget, pkt. 12

Grundvandsforhold ved Erhvervsområde Farremosen

14/08-18

Teknik-, Erhvervs- Plan-, og Miljøudvalget, pkt. 5

Varsling af evt. kommende erstatningskrav fra Farum Fjernvarme

06/06-18

Teknik-, Erhvervs- Plan-, og Miljøudvalget, pkt. 7

Status på myndighedbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen

14/08-18
 

06/06-18
 

24/05-18

Teknik-, Erhvervs- Plan-, og Miljøudvalget, pkt. 13

Teknik-, Erhvervs- Plan-, og Miljøudvalget, punkt 28

Allerød Byråd, punkt 15

Sag fra byrådsmedlem Viggo Janum

14/08-18
 

06/06-18
 

24/05-18

Teknik-, Erhvervs- Plan-, og Miljøudvalget, pkt. 11

Teknik-, Erhvervs- Plan-, og Miljøudvalget, punkt 27

Allerød Byråd, punkt 14

Sag fra byrådsmedlem Martin H Wolfbrandt

08/05-18

Teknik-, Erhvervs- Plan-, og Miljøudvalget, pkt. 12

Status på myndighedsbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen

10/04-18

Teknik-, Erhvervs- Plan-, og Miljøudvalget, pkt. 7

Status på myndighedsbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen

26/04-18

17/04-18

10/04-18


Allerød Byråd, pkt. 17

Økonomiudvalget, pkt. 23

Teknik-, Erhvervs- Plan-, og Miljøudvalget, pkt. 15

Nedlæggelse af bolig Farremosen 29

22/03-18

13/03-18

06/03-18


Allerød Byråd, pkt. 20

Økonomiudvalget, pkt. 21

Teknik-, Erhvervs- Plan-, og Miljøudvalget, pkt. 14

Projektansøgning – Nyt biomasseværk i Farremosen

06/03-18

Teknik-, Erhvervs- Plan-, og Miljøudvalget, pkt. 12

Status på myndighedsbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen

22/02 – 18

6/02-18

30/01-18


Allerød Byråd, pkt. 14

Økonomiudvalget, pkt. 19

Teknik-, Erhvervs- Plan-, og Miljøudvalget, pkt. 12

Fjernvarmeforsyning af erhvervsområde ved Farremosen

21/12-17


Allerød Byråd, pkt. 7

Revision af Fingerplan 2017 – Farremosen (fastholdelse af høringssvar


12/12-17

Økonomiudvalget, pkt. 8

Ressourceforbrug til myndighedsbehandling vedr. Erhvervsområdet Farremosen

27/11-17

Klima- og Miljøudvalget, pkt. 3

Projektansøgning – Fjernvarmeforsyning af erhvervsområde

17/11-17

Allerød Byråd, pkt. 4

Muligt § 14 forbud

17/11-17

Allerød Byråd, pkt. 3

De kommunale handlemuligheder vedr. udvikling af erhvervsområdet Farremosen

06/11-17

Klima- og Miljøudvalget, pkt. 3

Geologi og grundvand i Erhvervsområde Farremosen

13/10-17

Allerød Byråd, pkt. 4

Høringssvar på fingerplan – spor 2” – Erhvervsområde Farremosen

10/10-17

Allerød Byråd, pkt. 5

Orientering om erhvervsområdet ved Farremosen mv.

24/05-17

Allerød Byråd, pkt. 18

Vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg for Erhvervsområde ved Farremose

 

Dato

Afgørelse

31-03-2020 Farum Fjernvarme, Vejadgang
31-03-2020 Farum Fjernvarme, nedsivningstilladelse inkl. bilag
31-03-2020 Farum Fjernvarme, dispensation terræn
31-03-2020 Farum Fjernvarme, byggetilladelse inkl. bilag
31-03-2020 Farum Fjernvarme,  VVM screeningsafgørelse 
26-02-2020 Pankas, Tilladelse til nedsivning af vand fra grusplads
17-02-2020 Farum Fjernvarme, tilladelse til afledning af af vand
10-01-2020 Hillerød Ejendomsselskab, nedlæggelse- og etablering af sø
10-01-2020 Hillerød Ejendomsselskab, terrænregulering støjvold
10-01-2020 Hillerød Ejendomsselskab, byggetilladelse støjvold
10-01-2020 Hillerød Ejendomsselskab, terrænregulering sø
10-01-2020 Hillerød Ejendomsselskab, VVM screening ny sø
10-01-2020 Hillerød Ejendomsselskab, VVM screening forlægning af vandløb
10-01-2020 Hillerød Ejendomsselskab, reguleringsprojekt forlægning af vandløb, etablering af dræn og grøfter 
02-01-2020 Unicon Beton, byggetilladelse
02-01-2020 Unicon Beton, miljøgodkendelse
02-01-2020 Unicon Beton, nedsivningstilladelse
02-01-2020 Unicon Beton, vejadgang
02-01-2020 VVM-screening, regnvandsbassin
02-01-2020 Terrænregulering, regnvandsbassin
02-01-2020 Midlertidig grundvandssænkning, regnvandsbassin
02-01-2020 Udledningstilladelse, regnvandsbassin
20-01-2019 Projektgodkendelse - varmepumpe til Farum Fjernvarmeanlæg 
12-11-2019  Tilladelse til midlertidig udledning af byggepladsvand
03-10-2019      Pankas A/S godkendelse af vejadgang, Bøgeholm Alle 7
19-08-2019 YX Truck VVM-screeningsafgørelse
19-08-2019 YX Truck Byggetilladelse
19-08-2019 YX Truck Tilslutningstilladelse
19-08-2019 YX Truck § 19 tilladelse til nedgravning af en AdBlue tank
19-08-2019 YX Truck Godkendelse af vejadgang
02-08-2019 Midlertidig udledningstilladelse separat regnvandssystem Farremosen
16-07-2019 Tilladelse til støvbekæmpelse med spildevand Pankas inkl. bilag
08-03-2019 Midlertidig tilladelse til udledning af byggepladsvand fra Bøgeholm Alle 5
04-03-2019 Pankas A/S VVM-Screening
04-03-2019 Pankas A/S byggetilladelse
04-03-2019 Pankas A/S terrænregulering
04-03-2019 Pankas A/S miljøgodkendelse
04-03-2019 Pankas A/S tilslutningstilladelse
04-03-2019 Pankas A/S nedsivningstilladelse
11-11-2018 Tilladelse til terrænregulering på Bøgeholm Allé 1 og 9

31-10-2018

Udledningtilladelse - Vejvand fra Bøgeholm Alle
Bilag 1 - Oplandsareal
Bilag 2 - Udledningspunkt

25-5-2018

VVM-screening af Farum Fjernvarmes vekslerstation

30-4-2018

Nedlæggelse af bolig på Farremosen 29, 3450 Allerød

3-4-2018

Godkendelse af vejprojekt

5-3-2018

Farum Fjernvarme Projektgodkendelse af vekslerstation

23-2-2018

Nedrivningstilladelse til nedrivning af Farremosen 29 3450 Allerød

22-2-2018

VVM-screening af vej

21-12-2017

DHL Nedsivningstilladelse

21-12-2017

DHL Tilslutningstilladelse

22-9-2017

DHL Byggetilladelse