Her finder du link til sager om erhvervsområdet ved Farremosen, som er blevet politisk behandlet i Allerød Byråd og i fagudvalg.
Du kan samtidig følge afgørelser vedrørende erhvervsområdet ved Farremosen.

Opdateret den. 4. maj 2018 

Dato

Byråd/Udvalg

Sag

24/5 – 17

Allerød Byråd, pkt. 18

Vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg for Erhvervsområde ved Farremosen

10/10 – 17 

Allerød Byråd, pkt. 5

Orientering om erhvervsområdet ved Farremosen mv.

13/10 – 17

Allerød Byråd, pkt. 4

Høringssvar på fingerplan – spor 2” – Erhvervsområde Farremosen

6/11 – 17

Klima- og Miljøudvalget, pkt. 3

Geologi og grundvand i Erhvervsområde Farremosen

17/11 – 17

Allerød Byråd, pkt. 3

De kommunale handlemuligheder vedr. udvikling af erhvervsområdet Farremosen

17/11 – 17

Allerød Byråd, pkt. 4

Muligt § 14 forbud

27/11 – 17

Klima- og Miljøudvalget, pkt. 3

Projektansøgning – Fjernvarmeforsyning af erhvervsområde

12/12 – 17

Økonomiudvalget, pkt. 8

Ressourceforbrug til myndighedsbehandling vedr. Erhvervsområdet Farremosen

21/12-17

Allerød Byråd, pkt. 7

Revision af Fingerplan 2017 – Farremosen (fastholdelse af høringssvar

30/1 – 18

6/2 – 18

22/2 – 18

 

Teknik-, Erhvervs- Plan-, og Miljøudvalget, pkt. 12,

Økonomiudvalget, pkt. 19,

Allerød Byråd, pkt. 14

 

Fjernvarmeforsyning af erhvervsområde ved Farremosen

6/3 – 18

Teknik-, Erhvervs- Plan-, og Miljøudvalget, pkt. 12

Status på myndighedsbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen

6/3 – 18

13/3 – 18

22/3 – 18

Teknik-, Erhvervs- Plan-, og Miljøudvalget, pkt. 14

Økonomiudvalget, pkt. 21

Allerød Byråd, pkt. 20

Projektansøgning – Nyt biomasseværk i Farremosen

10/4 – 18

17/4 – 18

26/4 - 18

Teknik-, Erhvervs- Plan-, og Miljøudvalget, pkt. 15,

Økonomiudvalget, pkt. 23

Allerød Byråd, pkt. 17

Nedlæggelse af bolig Farremosen 29

10/4 – 18

Teknik-, Erhvervs- Plan-, og Miljøudvalget, pkt. 7

Status på myndighedsbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen

8/5 – 18

Teknik-, Erhvervs- Plan-, og Miljøudvalget, pkt. 12

Status på myndighedsbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen

24/5 - 18

6/7 - 18

14/8 - 18

Allerød Byråd, punkt 14

Økonomiudvalget, punkt 27

Teknik-, Erhvervs- Plan-, og Miljøudvalget, pkt. 11

Sag fra byrådsmedlem Martin H Wolfbrandt

24/5 - 18

6/7 -18

14/8 - 18

Allerød Byråd, punkt 15

Økonomiudvalget, punkt 28

Teknik-, Erhvervs- Plan-, og Miljøudvalget, pkt. 13

Sag fra byrådsmedlem Viggo Janum

6/6 - 18

Teknik-, Erhvervs- Plan-, og Miljøudvalget, pkt. 7 Status på myndighedbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen
14/8 - 18 Teknik-, Erhvervs- Plan-, og Miljøudvalget, pkt. 5 Varsling af evt. kommende erstatningskrav fra Farum Fjernvarme
14/8 - 18 Teknik-, Erhvervs- Plan-, og Miljøudvalget, pkt. 12 Grundvandsforhold ved Erhvervsområde Farremosen

4/9 - 18

Teknik-, Erhvervs- Plan-, og Miljøudvalget, pkt. 7 Status på myndighedbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen