Her finder du to muligheder for at få overblik over den politiske behandling af sager vedrørende erhvervsområdet ved Farremosen

  • Øverst: link til den løbende politiske behandling af sagerne i Allerød Byråd og i fagudvalg.
  • Nederst: link til de politisk trufne afgørelser vedrørende erhvervsområdet ved Farremosen.

 

Dato

Byråd/Udvalg

Sag

03/09-19 Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, pkt.6 Status på myndighedsbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen, 13. august 2019 
03/09-19 Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, pkt.7 Orientering om status på sagsbehandlingen af Unicon A/S i Erhvervsområde Farremosen 
13/08-19 Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, pkt.7 Status på myndighedsbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen, 13. august 2019

25/06-19

18/06-19

Økonomiudvalget, pkt. 35

Økonomiudvalget, pkt. 38

Sag fra byrådsmedlem Erik Lund

04/06-19 Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, pkt. 10 Orientering om afgørelser til YX-Truck anlæg i Erhvervsområde Farremosen
04/06-19 Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, pkt. 9 Status på myndighedsbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen, 4. juni 2019

07/05-19

14/5-19

23/5-19

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, pkt. 17

Økonomiudvalget, pkt. 22

Byrådet, pkt. 12

Sag fra byrådsmedlem Erik Lund

07/05-19

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, pkt. 6

Status på myndighedsbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen, 7. maj 2019

02/04-19 Teknik-, Erhvervs- Plan-, og Miljøudvalget, pkt. 7


Status på myndighedsbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen

28/03-19

 

Byrådsmøde pkt. 12

Sag fra byrådsmedlem Erik Lund, 28. marts 2019

12/03 - 19

Teknik-, Erhvervs- Plan-, og Miljøudvalget, pkt. 5

Status på myndighedsbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen, 12. marts 2019

28/02 - 19

19/02 - 19

Byrådet, pkt. 14

Økonomiudvalget, pkt 23

Fingerplan 2019 - Høring
19/02 - 19

Økonomiudvalget, pkt. 21

Sag fra byrådsmedlem Miki Dam Larsen

05/02 - 19 Teknik-, Erhvervs- Plan-, og Miljøudvalget, pkt. 5 Status på myndighedsbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen, 5. februar 2019

28/2 - 19

19/02 - 19

05/02 - 19

Byrådet, pkt. 8

Økonomiudvalget, pkt. 15

Teknik-, Erhvervs- Plan-, og Miljøudvalget, pkt. 4

Orientering om tilladelser til Pankas i Erhvervsområde Farremosen 
15/01 - 19 Teknik-, Erhvervs- Plan-, og Miljøudvalget, pkt. 3 Dispensation fra lokalplan vedrørende volumen
27/11 - 18 Teknik-, Erhvervs- Plan-, og Miljøudvalget, pkt. 12 Status på myndighedsbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen: November 2018
27/11 - 18 Teknik-, Erhvervs- Plan-, og Miljøudvalget, pkt. 4 Sag fra Blovstrød Listen vedr. tilladelse til udledning af vejvand - Genoptagelse
06/11 - 18 Teknik-, Erhvervs- Plan-, og Miljøudvalget, pkt. 12 Status på myndighedsbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen: November 2018
06/11 - 18 Teknik-, Erhvervs- Plan-, og Miljøudvalget, pkt. 9  Dispensation fra lokalplan 3-392 vedrørende volumen

23/10 - 18

Teknik-, Erhvervs- Plan-, og Miljøudvalget, pkt. 20

Sag fra Blovstrød Listen vedr. tilladelse til udledning af vejvand

23/10 - 18

Teknik-, Erhvervs- Plan-, og Miljøudvalget, pkt. 15

Status på myndighedbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen

23/10 - 18

Teknik-, Erhvervs- Plan-, og Miljøudvalget, pkt. 14

Orientering om status på myndighedsbehandlingen af Remco Ressourcecenter

23/10 - 18

Teknik-, Erhvervs- Plan-, og Miljøudvalget, pkt. 13

Orientering om status på myndighedsbehandlingen af Pankas

14/08 - 18

Teknik-, Erhvervs- Plan-, og Miljøudvalget, pkt. 12

Grundvandsforhold ved Erhvervsområde Farremosen

14/08 - 18

Teknik-, Erhvervs- Plan-, og Miljøudvalget, pkt. 5

Varsling af evt. kommende erstatningskrav fra Farum Fjernvarme

06/06 - 18

Teknik-, Erhvervs- Plan-, og Miljøudvalget, pkt. 7

Status på myndighedbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen

14/08 - 18
 

6/6 -18
 

24/5 - 18

Teknik-, Erhvervs- Plan-, og Miljøudvalget, pkt. 13

Teknik-, Erhvervs- Plan-, og Miljøudvalget, punkt 28

Allerød Byråd, punkt 15

Sag fra byrådsmedlem Viggo Janum

14/8 - 18
 

6/6 -18
 

24/5 - 18

Teknik-, Erhvervs- Plan-, og Miljøudvalget, pkt. 11

Teknik-, Erhvervs- Plan-, og Miljøudvalget, punkt 27

Allerød Byråd, punkt 14

Sag fra byrådsmedlem Martin H Wolfbrandt

8/5 – 18

Teknik-, Erhvervs- Plan-, og Miljøudvalget, pkt. 12

 

Status på myndighedsbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen

10/4 – 18

Teknik-, Erhvervs- Plan-, og Miljøudvalget, pkt. 7

Status på myndighedsbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen

26/4 - 18

17/4 – 18

10/4 – 18


Allerød Byråd, pkt. 17

Økonomiudvalget, pkt. 23

Teknik-, Erhvervs- Plan-, og Miljøudvalget, pkt. 15

 

Nedlæggelse af bolig Farremosen 29

22/3 – 18

13/3 – 18

6/3 – 18

 


Allerød Byråd, pkt. 20

Økonomiudvalget, pkt. 21

Teknik-, Erhvervs- Plan-, og Miljøudvalget, pkt. 14

 

Projektansøgning – Nyt biomasseværk i Farremosen

6/3 – 18

Teknik-, Erhvervs- Plan-, og Miljøudvalget, pkt. 12

Status på myndighedsbehandlingen i Erhvervsområde Farremosen

22/2 – 18

6/2 – 18

30/1 – 18


Allerød Byråd, pkt. 14

Økonomiudvalget, pkt. 19

Teknik-, Erhvervs- Plan-, og Miljøudvalget, pkt. 12

Fjernvarmeforsyning af erhvervsområde ved Farremosen

21/12-17

 


Allerød Byråd, pkt. 7

 

Revision af Fingerplan 2017 – Farremosen (fastholdelse af høringssvar

12/12 – 17

 

Økonomiudvalget, pkt. 8

 

Ressourceforbrug til myndighedsbehandling vedr. Erhvervsområdet Farremosen

27/11 – 17

Klima- og Miljøudvalget, pkt. 3 Projektansøgning – Fjernvarmeforsyning af erhvervsområde

17/11 – 17

Allerød Byråd, pkt. 4 Muligt § 14 forbud

17/11 – 17

Allerød Byråd, pkt. 3 De kommunale handlemuligheder vedr. udvikling af erhvervsområdet Farremosen

6/11 – 17

Klima- og Miljøudvalget, pkt. 3 Geologi og grundvand i Erhvervsområde Farremosen
13/10 – 17 Allerød Byråd, pkt. 4

Høringssvar på fingerplan – spor 2” – Erhvervsområde Farremosen

10/10 – 17

Allerød Byråd, pkt. 5 Orientering om erhvervsområdet ved Farremosen mv.
24/5 – 17 Allerød Byråd, pkt. 18

Vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg for Erhvervsområde ved Farremose