TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 4. marts 2019

Landzonetilladelse til carport på Kildegårdsvej 2.

Allerød Kommune har i henhold til Planloens § 35 stk. 1 givet tilladelse til opførelse af carport. Ejendommen er beliggende Matr. nr. 44c Vassingerød By, Uggeløse.

Afgørelsen kan jf. Planlovens §§ 58 og 60 påklages indtil 27. februar 2019. En klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af naevneneshus.dk 

Du kan læse den fulde tilladelse ved at klikke på den grønne boks nedenfor.

Clipart Landzonetilladelse - Kildegårdsvej 2

Landzonetilladelse - Kildegårdsvej 2