TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 20. december 2019

Allerød Kommune har i henhold til varmeforsyningsloven (LBK nr. 64 af 21. jan. 2019) samt projektbekendtgørelsen (BEK nr. 1792 af 27. dec. 2018) godkendt ansøgning fra Farum Fjernvarme om opførsel af et eldrevet varmepumpeanlæg på 15 MWh med tilhørende tekniske anlæg på adressen Nymøllevej 2b, Lynge.

Afgørelsen kan jf. varmeforsyningslovens § 26 og projektbekendtgørelsens § 32 påklages til Energiklagenævnet af ansøger og berørte parter, inden for en frist på 4 uger fra dags dato.

Klagevejledning m.m. kan findes på Energiklagenævnets hjemmeside: www.ekn.dk (http://www.ekn.dk/klagebehandling).

Se referat af byrådsmøde den 19. december 2019 (pkt. 16)

Se den fulde myndighedsgodkendelse i bilag herunder

Clipart Projektgodkendelse: Farum Fjernvarme - etablering af varmepumpeanlæg i Farremosen

Projektgodkendelse: Farum Fjernvarme - etablering af varmepumpeanlæg i Farremosen