Vi passer på borgernes data


I Allerød Kommune har vi stor opmærksomhed på at beskytte data om borgere, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere.

For at vi som kommune kan levere kommunale services og ydelser, har vi brug for informationer. Det gælder informationer om både borgere, foreninger, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere. Vi gør vores yderste for at sikre, at data behandles efter reglerne og ikke kommer i de gale hænder.

Ligesom alle andre offentlige myndigheder har Allerød Kommune en databeskyttelsesrådgiver, som skal holde øje med, om kommunen håndterer persondata på lovlig og sikker vis. 

Hvis du har spørgsmål til vores håndtering af dine persondata, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan også kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du har en mistanke om, at kommunen har lækket persondata eller på anden måde krænket fortroligheden i håndteringen af dine eller andre personers data.

Hvis du er i tvivl om, hvordan kommunen håndterer dine data, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver via sikker mail - klik på et af linkene nedenfor:

Kontaktmail for borgere
Kontaktmail for virksomheder

Det er databeskyttelsesrådgiverens opgave at tilse, at kommunen lever op til persondataforordningen og databeskyttelsesloven. Databeskyttelsesrådgiveren er i sin funktion uvildig og rådgivende, og databeskyttelsesrådgiveren rapporterer direkte til byrådet.

Databeskyttelsesrådgiveren samarbejder med kommunens jurister og sikkerhedskoordinator med råd og vejledning til fagområderne om lovlig, god og sikker håndtering af persondata. 

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du er i tvivl om, om kommunen håndterer dine persondata korrekt på dpo@alleroed.dk. 
Bemærk: denne mail bør du kun bruge ved henvendelse med ikke-følsomt og ikke-fortroligt indhold. Anvend sikker mail såfremt din henvendelse har følsomt eller fortroligt indhold.

Databeskyttelsesrådgiveren kan også træffes telefonisk på tlf.: 72 59 62 04.

Du kan læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle på Datatilsynets hjemmeside

Dine data bliver alene anvendt til de formål, som den kommunale lovgivning giver mulighed for. Det indebærer blandt andet, at den data, du giver kommunen bliver brugt internt i forvaltningen, og dermed ikke bliver spredt. Det er som udgangspunkt alene fx din sagsbehandler, der har adgang til de oplysninger, du har givet os. I visse tilfælde er det dog nødvendigt for Allerød Kommune at videresende dine data til andre myndigheder eller andre parter i sagen.

Når vi indhenter persondata om dig og gemmer dem i forbindelse med vores arbejde, er der forskellige retningslinjer for, hvor længe vi gemmer dine oplysninger. Det varierer, alt efter om det drejer sig om eksempelvis en sag i Borgerservice, en byggesag eller en jobansøgning. 

Inden for visse fagområder skal vi aflevere dine sager og informationer til Rigsarkivet, inden vi må slette dem. Det reguleres af arkivloven. 

Du kan få præcise oplysninger om, hvor længe vi gemmer dine oplysninger ved at kontakte de enkelte fagområder i kommunen. 

Dine rettigheder som registreret

Allerød Kommune er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som du giver til kommunen, eller som kommunen modtager om dig fra andre myndigheder, personer eller virksomheder.

I forhold til behandling af dine oplysninger, har du en række rettigheder. Dine rettigheder er blandt andet:

  • Ret til oplysning. Du har ret til at blive oplyst, når Allerød Kommune behandler personoplysninger om dig. Du har ret til at få oplyst formålet med behandlingen samt andre informationer, der kan give dig et overblik over, hvad kommunen anvender dine personoplysninger til.
  • Ret til indsigt. Du har ret til indsigt i de personoplysninger, der behandles om dig i Allerød Kommune. 
  • Ret til berigtigelse. Du har ret til at få rettet urigtige eller mangelfulde personoplysninger, vi behandler om dig.
  • Ret til sletning. Som udgangspunkt har du ikke ret til at få dine personoplysninger slettet, når oplysningerne behandles af en offentlig forvaltning. Kontakt Sekretariatet, hvis du mener, at dine oplysninger bør slettes.
  • Ret til indsigelse. Allerød Kommune kan behandle oplysninger om dig, fordi det er i samfundets interesse. Du kan forlange at Allerød Kommune dokumenterer, at hensynet til kommunes retsstilling overstiger hensynet til din retstilling. Kontakt Sekretariatet, hvis du vil gøre indsigelsesretten gældende.

Vil du gøre brug af dine rettigheder, skal du i udgangspunktet kontakte den forvaltning, der håndterer din sag, da det er her, dine personoplysninger behandles. Se liste over forvaltninger her. Hvis du er i tvivl om, hvor du skal henvende dig, kan du kontakte Sekretariatet.”

Nogle informationer kan vi selv hente fra andre offentlige myndigheder eller fælles registre, så som indkomstoplysninger, SKAT, BBR mv. Andre informationer beder vi dig om at oplyse, når du eksempelvis ansøger om en ydelse eller service. 

Som udgangspunkt anvender vi den fælles-offtentlige login-løsning NemLogin, hvor du bruger dit NemID som nøgle til at logge dig ind på selvbetjeningsløsninger og blanketter. 

Du kan dog også støde på formularer eller selvbetjeningsløsninger, som ikke kræver så høj sikkerhed. Her kan du typisk oprette dig med et selvvalgt brugernavn og password.

Du har altid ret til at få at vide, hvorfra vi henter oplysninger om dig i forbindelse med dine services og ydelser i kommunen. Det enkelte fagområde skal oplyse det til dig i forbindelse med eksempelvis en ansøgning om en service eller ydelse. 

Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke hjælpe dig med den faglige sagsbehandling eller de afgørelser, som fagområderne træffer. 

Hvis du har brug for hjælp til at forstå en afgørelse, til at klage over Allerød Kommunes sagsbehandling eller hjælp til at klage over en afgørelse, kan du kontakte Borgerservice