Vi passer på borgernes data


I Allerød Kommune har vi stor opmærksomhed på at beskytte data om borgere, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere.

For at vi som kommune kan levere kommunale services og ydelser, har vi brug for informationer. Det gælder informationer om både borgere, foreninger, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere. Vi gør vores yderste for at sikre, at data behandles efter reglerne og ikke kommer i de gale hænder.

Ligesom alle andre offentlige myndigheder har Allerød Kommune en databeskyttelsesrådgiver, som skal holde øje med, om kommunen håndterer persondata på lovlig og sikker vis. 

Hvis du har spørgsmål til vores håndtering af dine persondata, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan også kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du har en mistanke om, at kommunen har lækket persondata eller på anden måde krænket fortroligheden i håndteringen af dine eller andre personers data.

Hvis du er i tvivl om, hvordan kommunen håndterer dine data, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver: telefon 4812 6722 eller via sikker mail - klik på et af linkene nedenfor:

Kontaktmail for borgere
Kontaktmail for virksomheder

Nogle informationer kan vi selv hente fra andre offentlige myndigheder eller fælles registre, så som indkomstoplysninger, SKAT, BBR mv. Andre informationer beder vi dig om at oplyse, når du eksempelvis ansøger om en ydelse eller service. 

Som udgangspunkt anvender vi den fælles-offtentlige login-løsning NemLogin, hvor du bruger dit NemID som nøgle til at logge dig ind på selvbetjeningsløsninger og blanketter. 

Du kan dog også støde på formularer eller selvbetjeningsløsninger, som ikke kræver så høj sikkerhed. Her kan du typisk oprette dig med et selvvalgt brugernavn og password.

Du har altid ret til at få at vide, hvorfra vi henter oplysninger om dig i forbindelse med dine services og ydelser i kommunen. Det enkelte fagområde skal oplyse det til dig i forbindelse med eksempelvis en ansøgning om en service eller ydelse. 

Dine data bliver alene anvendt til de formål, som den kommunale lovgivning giver mulighed for. Det indebærer blandt andet, at den data, du giver kommunen bliver brugt internt i forvaltningen, og dermed ikke bliver spredt. Det er som udgangspunkt alene fx din sagsbehandler, der har adgang til de oplysninger, du har givet os. I visse tilfælde er det dog nødvendigt for Allerød Kommune at videresende dine data til andre myndigheder eller andre parter i sagen.

Når vi indhenter persondata om dig og gemmer dem i forbindelse med vores arbejde, er der forskellige retningslinjer for, hvor længe vi gemmer dine oplysninger. Det varierer, alt efter om det drejer sig om eksempelvis en sag i Borgerservice, en byggesag eller en jobansøgning. 

Inden for visse fagområder skal vi aflevere dine sager og informationer til Rigsarkivet, inden vi må slette dem. Det reguleres af arkivloven. 

Du kan få præcise oplysninger om, hvor længe vi gemmer dine oplysninger ved at kontakte de enkelte fagområder i kommunen. 

Det er databeskyttelsesrådgiverens opgave at tilse, at kommunen lever op til persondataforordningen og databeskyttelsesloven. Databeskyttelsesrådgiveren er i sin funktion uvildig og rådgivende, og databeskyttelsesrådgiveren refererer direkte til byrådet. Databeskyttelsesrådgiveren samarbejder med kommunens jurister og sikkerhedskoordinator med råd og vejledning til fagområderne om lovlig, god og sikker håndtering af persondata. 

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du er i tvivl om, om kommunen håndterer dine persondata korrekt på dpo@alleroed.dk

Du kan læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle på Datatilsynets hjemmeside.

Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke hjælpe dig med den faglige sagsbehandling eller de afgørelser, som fagområderne træffer. 

Hvis du har brug for hjælp til at forstå en afgørelse, til at klage over Allerød Kommunes sagsbehandling eller hjælp til at klage over en afgørelse, kan du kontakte Borgerservice på kommunen@alleroed.dk.

Informationssikkerhedspolitik 2018