Hvis du selv, på vegne af en ejendom eller virksomhed, indvinder vand fra en grundvandsboring eller sø, skal du årligt indberette vandmængden. Dette gør du, efter besked fra Allerød Kommune via formularen herunder.

Allerød Kommune bruger oplysningerne til at opkræve afgifter for ledningsført vand og til at sikre, at vi har nok grundvand.

Vandforbrug
Vælg én