Indhold

SSP er et samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi, hvis mål er at forebygge kriminalitet blandt børn og unge. Du kan kontakt en SSP-medarbejder på din skole, hvis du har problemer og har brug for en, som vil lytte. Det kan være, at du:

 • Er begyndt at eksperimentere med stoffer
 • Pjækker for ofte
 • Er bekymret for en ven eller veninde
 • Har været udsat for vold
 • Overvejer selvmord
 • Har problemer med dine forældre eller er træt af skolen


Når du kontakter en SSP-medarbejder, bestemmer du selv, om du vil fortælle, hvem du er, og om du vil have flere samtaler. Alle SSP-medarbejderne har tavshedspligt, som betyder at de ikke må fortælle om dig eller dine problemer til andre, med mindre I aftaler det.

SSP er en forkortelse for: Skole, Socialforvaltning, Politi og er et kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi, rettet mod børn og unge.

Allerød Kommune har også et fungerende SSP-samarbejde, har til formål at skabe en fælles forståelse af barnet og familiens behov, til trods for de forskellige faglige vinkler, der er i samarbejdet.

Allerød Kommunes SSP-struktur:

 • Det politiske niveau: udarbejder formål og retningslinjer
 • SSP-Udvalget: ansvarlig for den kriminalpræventive indsats
 • Skolegruppen: koordination af den generelle indsats på tværs af kommunen
 • Lokalgrupperne: specifik og generel indsats lokalt
 • SSP-gadeteam: overvåger børn og unges adfærd på gaden aften og nat

Gadeteamet er en gruppe af medarbejdere fra kommunens fritids-og ungdomsklubber, som er på gaden, når der holdes fester i kommunen.

Det er i forbindelse med fester i Klub Vest, Allerød by Night - festen, Byfesten i Lynge, og sidste skoledagsfesten i 9. klasse.

SSP-gadeteam er også med, når der holdes fester på gymnasiet.