TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 4. marts 2019

Allerød Kommune har i henhold til Planlovens § 35. stk. 1 givet tilladelse til nyt enfamilieshus inkl. carport, udhus og overdækning. Ejendommen er beliggende, Matr.nr 15c Høveltsvang, Uggeløse.

Afgørelsen kan jf. Planlovens §§ 58 og 60 påklages indtil 5. april 2018. En klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk

 

Se den fulde tilladelse i bilag herunder.

 

Clipart Landzonetilladelse til nyt enfamilieshus inkl. carport, udhus og overdækning på Skovmosen 9, 3450 Allerød.

Landzonetilladelse til nyt enfamilieshus inkl. carport, udhus og overdækning på Skovmosen 9, 3450 Allerød.