Herunder er en kort beskrivelse af de økonomiske dokumenter - og nederst finder du link til de seneste års årsregnskaber, budgetter og revisionsberetninger.

Budgettet

Budgettet for det kommende år vedtages af byrådet i oktober måned. Budgetmaterialet udgøres af 2 dokumenter; henholdsvis ”budgetforlig” og ”budgetbemærkninger”. Budgetforliget er budgetforligspartiernes aftaledokument for det kommende budgetår, samt overslagsår.
I budgetbemærkningerne er budgettet foldet mere ud i både tal og tekst.

Årsregnskabet

Kommunens årsregnskabet for det forgangne kalenderår behandles af byrådet på mødet i april, hvor det oversendes til revision. Regnskabet indeholder forskellige regnskabsoversigter samt bemærkninger og noter.

Revisionsberetningen

Revisionsberetningen behandles på Byrådet på august mødet, hvor regnskabet endeligt godkendes. Revionsberetninger knytter sig til årsregnskaberne.

Oversigt over budgetter, årsregnskaber og revisionsberetninger: