TILLADELSER OG AFGØRELSER HØRINGSSIDE

Opdateret: 4. marts 2019

Allerød Kommune har i henhold til Planlovens § 35. stk. 1 givet tilladelse til carport med rekvisitrum. Ejendommen er beliggende, Matr.nr 44c Vassingerød By, Uggeløse.

Afgørelsen kan jf. Planlovens §§ 58 og 60 påklages indtil 27. februar 2018. En klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk

Se den fulde tilladelse i bilag herunder.