Borgere der i lettere eller svær grad er psykisk sårbare kan tilbydes støtte fra Social Rehabilitering, for eksempel i form af bostøtte, mentorstøtte eller aktiviteter og samvær i værestedet Kilen. Social Rehabilitering har i øvrigt opsøgende støttearbejde i forhold til borgere med misbrugsproblemer.

Dette er et tilbud til dig der på grund af psykiske vanskeligheder eller misbrug, har behov for hjemmepleje.

Det er et tilbud om hjælp til personlig pleje, rengøring, hjælp til at tage medicin eller andre sygeplejeopgaver.

Du kan kontakte Visitationen, hvis du mener at du har behov for psykiatrisk hjemmepleje. Der vil blive afholdt et visitationsbesøg i dit hjem, med en samtale om, hvordan vi bedst kan hjælpe dig.

Psykiatrisk hjemmeplejeteam tilstræber, så vidt det er muligt, at du vil kende de medarbejdere, som kommer i dit hjem.

Social Rehabilitering tilbyder flere former for personlig støtte. Hvis du mener at have behov for hjælp skal du henvende dig i Borgerservice. Hjælpen kan for eksempel bestå af:

Støtte- og kontaktperson

Personer med sindslidelser, misbrug eller særlige sociale problemer og som er hjemløse kan få bevilget en støtte- og kontaktperson.

Bostøtte

Personer med psykiske udfordringer har mulighed for at få bevilget en bostøtte. Bostøtten hjælper dig med at klare hverdagen og modvirke de problemer som de psykiske udfordringer giver.

Mentor

Personer der har behov for hjælp for at kunne opnå eller fastholde uddannelse eller arbejde kan få bevilget en mentor.

Allerød Kommune råder over forskellige boliger til voksne og unge med psykiske udfordringer:

  • 7 boliger for borgere med længerevarende psykiske udfordringer, beliggende i tæt tilknytning til værestedet Kilen på Violvej. 
  • 6 boliger beliggende i bymidten i et opgangsbofællesskab for unge med psykiske udfordringer.

Hvis du mener disse tilbud kunne være noget for dig, kan du kontakte Borgerservice.

Kilen er et aktivitets- og værested, hvor du som voksen med psykiske udfordringer mandag, onsdag og fredag kan komme uden henvisning. Der er altid personale tilstede, som bidrager med råd og vejledning.

I værestedet kan du deltage i socialt samvær, i praktiske funktioner som indkøb, madlavning, fællesspisning, udflugter og andre aktiviteter.

Det er gratis at komme i værestedet, du skal dog selv betale for mad, drikke, materialeforbrug og udflugter.

Du finder værestedet Kilen på Violvej 9, 3450 Lillerød.

Ungestedet er et værested for unge mellem 16-30 år der kan have svært ved at indgå i andre sociale fællesskaber. Der er åbent to gange om ugen (hhv. dag- og eftermiddag/aften). Det er gratis at komme i Ungestedet, men du skal betale for at spise med. For at kunne deltage skal du visiteres, så kontakt din sagsbehandler i jobcenteret eller familieafdelingen.