Billede

Alle børn og unge i Allerød skal sikres ret til og mulighed for at være en del af og bidrage til fællesskabet. 

Allerød kommune har derfor en support-funktion organiseret i et Tværfagligt Kompetencecenter, som skal bidrage til, at skoler og dagtilbud til enhver tid har adgang til relevant understøttelse af deres pædagogiske praksis med kommunens børn og unge. Nogle af de opgaver, der ligger i kompetencecenteret kendes under navnet pædagogisk psykologisk rådgivning - forkortet 'PPR'.

I menupunkterne til venstre finder du beskrivelser af støtte-mulighederne for børn og unge, der er i vanskeligheder i skole eller dagtilbud. 

 

Supporten har afsæt i Allerød Kommunes Fælles Børne- og Læringssyn, som rummer fire overordnede dimensioner:

  • fælles med barnet og familien om læring, trivsel og udvikling
  • fokus på barnets/den unges ressourcer og kontekstens betydning
  • chancelighed, fællesskaber og inkluderende læringsmiljøer
  • pædagogisk refleksion, systematik og løbende kvalitetsudvikling i vores tilbud

Supportindsatser ydes, ud fra behov, på flere niveauer:

  • i forhold til grupper af børn med henblik på udvikling af børnefællesskaber og inkluderende miljøer
  • i forhold til enkeltbørn, hvor skoler og institutioner har brug for faglig support til forståelse af, hvad der kan være på spil, og hvordan man kan arbejde for at skabe gode udviklingsmuligheder
  • dialogen, involveringen af og samarbejdet med forældre
  • faglig-pædagogisk udvikling på det overordnede niveau

For at få adgang til support fra Det Tværfaglige Kompetencecenter, skal man som udgangspunkt rette henvendelse til skolens/institutionens ledelse. Ledelsen koordinerer løbende med skolens/institutionens samarbejdspartnere fra Det Tværfaglige Kompetencecenter. Her prioriteres sager/opgaver med henblik på det videre forløb/samarbejde.

Ledelsen vil sørge for, at sagen tages op til drøftelse i et tværfagligt forum (ressourceteamet); eller at der tages direkte kontakt til den relevante fagperson fra Det Tværfaglige Kompetencecenter, hvis det handler om en specifik monofaglig opgave. 


Forældre kan også altid henvende sig direkte til en fagperson fra Det Tværfaglige Kompetencecenter for at få råd og vejledning.

Det Tværfaglige Kompetencecenter består af logopæder, psykologer, sundhedsplejersker, konsultative pædagoger og en udviklingskonsulent – som samarbejder med de øvrige professionelle (lærere, pædagoer m.fl) omkring børnene.  Du kan læse nærmere om faggrupperne og deres organisering her