TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 4. marts 2019

Landzonetilladelse til overdækning, container til husdyrgødning og ridebane på Mosevang 3, 3540 Lynge.   

Allerød Kommune har i henhold til Planlovens § 35. stk. 1 givet tilladelse til overdækning, container til husdyrgødning og ridebane. Ejendommen er beliggende, Matr.nr 14az Lynge By, Lynge.

Afgørelsen kan jf. Planlovens §§ 58 og 60 påklages indtil 14. februar 2018. En klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk

Se den fulde tilladelse i bilag herunder.

.

Clipart Bilag: Landzonetilladelse til overdækning, container til husdyrgødning og ridebane på Mosevang 3, 3540 Lynge.

Bilag: Landzonetilladelse til overdækning, container til husdyrgødning og ridebane på Mosevang 3, 3540 Lynge.